Vetenskapsfinansiering diskuterades på Drumsö gård

Konestiftelsen bjöd in Giraffklubben att besöka den omsorgsfullt restaurerade herrgården Drumsö gård. Konestiftelsen stöder årligen den finländska vetenskapen och konsten med över 30 miljoner euro och är en av Helsingfors universitets viktigaste donatorer.

Ny verksamhet i öns äldsta byggnader

Helsingfors universitets donatorklubb Giraffklubben firade läsårets avslutning som gäst hos Konestiftelsen på Drumsö. Stiftelsen har flyttat sin verksamhet till Drumsö gård, en herrgård i empirestil mitt på Drumsö. 

Herrgården är från 1837. Konestiftelsen köpte den av Helsingfors stad 2015. Vid restaureringen har man bevarat delar från olika epoker, från byggtidpunkten till senare renoveringar genomförda på 1900-talet. Till gården hör även öns äldsta byggnad, Röda Villan från 1790-talet, med ett kafé som är öppet för allmänheten samt residensverksamhet för konstnärer och forskare som stöds av stiftelsen. Konstträdgården i engelsk stil är försedd med moderna konstverk av konstnärer som stöds av stiftelsen.

– En viktig princip var att skapa ett öppet och tillgängligt offentligt hem med karaktär och elegans. Herrgården har renoverats med beaktande av både byggnadens historia och användarnas behov, säger stiftelsens verkställande direktör Anna Talasniemi.

På jakt efter djärva initiativ

Som en av de största finansiärerna av finländsk vetenskap och konst har Konestiftelsen under de senaste åren särskilt riktat in sig på att hitta nya djärva initiativ. Med djärv avses bland annat gränsöverskridande – såväl då det gäller vetenskap och konst som exempelvis stater.

Stiftelsen uppmuntrar även forskare, konstnärer, journalister och aktivister inom olika områden att genomföra gemensamma projekt. Med utlysningar med olika teman uppmuntras aktörer inom bland annat ekologiska, samhällsvetenskapliga och humanistiska områden samarbeta kring vissa ämnen. År 2018 var temat Elintärkeät naapurimme (Våra livsviktiga grannar), som sökandena fick tolka fritt.

Konestiftelsen vill givetvis även trygga framtiden för forskare.

– Vårt mål är att förbättra uppskattningen för vetenskaplig forskning på 2020-talet, konstaterar Ilona Herlin, medlem i styrelsen för Konestiftelsen och styrelsen för Helsingfors universitet.

Enligt stiftelsens vetenskapsdirektör Kalle Korhonen kommer fokus i framtiden att ligga på nedskärningar i den offentliga finansieringen, stipendieforskarnas ställning och frågor som rör medlemskapet i forskargemenskapen. Stiftelsen arbetar för att främja forskares vetenskapskarriär när det kommer till att meritera sig, skapa en yrkesidentitet och att hitta sin egen plats.

På Helsingfors universitets Facebook-sida Maailman parhaaksi kan du se foton från besöket på Drumsö gård.

Konestiftelsen stöder särskilt humanistiska vetenskaper och samhällsvetenskaper samt miljövetenskap och konstnärlig forskning. År 2015 donerade stiftelsen en miljon euro (enligt på finska) för att fira Helsingfors universitets 375-årsjubileum och riktade donationen till de humanistiska vetenskaperna. Universitetet fattade beslut om att grunda en biträdande professur i urfolksstudier med donationen.

Konestiftelsen stöder årligen forskare vid Helsingfors universitet med miljoner euro i stipendier.