Utan kursböcker har vi varken utbildning eller forskning

Jaakko Kaprio, professor i genetisk epidemiologi, använder forskningsapparater värda hundratusentals euro i sin forskning, men han vet att han inte skulle ha någon nytta av dem utan högklassig forskningslitteratur.

– Universitetets bibliotek är en central infrastruktur, säger professor Jaakko Kaprio.

– Utan böcker har vi varken utbildade forskare och experter eller bildning. Våra sekvenseringsapparater kan vara hur fina som helst, det hjälper inte om vi inte har litteratur som hjälper oss förstå vad vi kan göra med dem, konstaterar han.

Kaprio inledde sin forskarkarriär 1976, så han har sett övergången från tryckt till elektroniskt material. Universitetets bibliotek har tjänat honom väl under hela förändringen.

– Att ha tillgång till olika material är A och O för undervisning och forskning. Vi är så vana vid att materialen finns tillgängliga att vi inte alltid kommer ihåg vilken central roll biblioteket har i det, säger han.

Vid Medicinska fakulteten har det blivit ännu lättare att få tillgång till elektroniskt material, eftersom alla nya studenter får tillgång till en iPad.

– Jag tycker detta lämpar sig väl för det finska samhället, där vi traditionellt har understött utbildning oberoende av bakgrund.

Vid sidan av digitaliseringen av materialet har även forskningsapparaterna och analysmetoderna utvecklats. På grund av denna utveckling fås nya resultat snabbt bland annat inom genomdata. De långsamma referentgransknings- och publiceringsprocesserna inom vetenskapliga tidskrifter lämpar sig inte särskilt väl för en sådan utveckling.

Öppen forskning ger forskarsamhället snabb tillgång till resultat

Forskningsresultat finns allt oftare öppet tillgängliga på webben för alla att läsa, kommentera och använda redan innan de publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Kaprio berättar att öppet tillgänglig forskning inom området för genforskning också är nyttigt då forskningen ofta görs som internationellt samarbete mellan flera forskningsgrupper. 

– Open Access-publicering gör vetenskaplig diskussion möjlig omedelbart. Det sker nu snabba förändringar i hur forskning publiceras och biblioteket har som utmaning att sprida information, säger Kaprio.

Att granska forskningsresultat som inte är referentgranskade kräver förstås särskild noggrannhet av forskaren, även om Kaprio inte anser att traditionell referentgranskning heller alltid garanterar kvalitet.

– Att lära sig att läsa och bedöma litteratur är en av de svåraste sakerna i början av den akademiska karriären, säger han.