Svensk donation stöder pediatrisk forskning vid Helsingfors universitet

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm understöder för första gången pediatrisk forskning i Finland genom en donation på 135 000 euro till Helsingfors universitet.

– Att stödja pediatrisk forskning i vid bemärkelse är en av stiftelsens huvudändamål, säger Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholms inspektör Sven-Åke Bergkvist.

Svenska Frimurare Orden verkar sedan gammalt i Sverige och i Finland. Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm startades 1753 som en hyllning till Gustav III:s lillasyster Sophia Albertina. Under cirka 200 år verkade stiftelsen genom att erbjuda fysiska barnhem för barn och ungdomar. Som mest hade barnhusstiftelsen mer än 100 barn inackorderade och cirka 20 barn antogs varje år i utbildning.

– När samhället växte sig starkare minskade behovet av barnhem och den verksamheten avvecklades under 1940-talet och barnhemsegendomarna såldes. Det kapital som frigjordes har idag förräntats så mycket att vi förutom stöd till ungdomsorganisationer och projekt kan dela ut 13 miljoner svenska kronor till forskning. I år har stiftelsens direktion beslutat att 1,5 miljoner svenska kronor av den summan ska anslås till pediatrisk forskning i Finland, berättar Bergkvist.

Donationen stöder ett brett spektrum av pediatrisk forskning

De donerade 1,5 miljoner svenska kronor, det vill säga cirka 135 000 euro, delas på tre pediatriska forskningsprojekt vid Helsingfors universitet. De tre projekten representerar ett brett spektrum av den pediatriska forskningen som bedrivs vid Helsingfors universitet och som gagnar barn och ungdomar både inom och utom Finlands gränser.

– Pediatrisk forskning är ett centralt forskningstema vid Helsingfors universitets medicinska fakultet och en av våra målsättningar är att stöda unga forskare i deras karriär. Därför är speciellt glad för att denna donation stöder denna målsättning och tackar Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm hjärtligt för den generösa donationen, säger dekanus Anne Remes vid medicinska fakulteten.

De understödda forskningsprojekten handlar om att utreda uppkomsten av medfödda hjärtsjukdomar, att utnyttja nya genomiska tillvägagångssätt för att förbättra vårdresultat för barn med tumörer samt forskning i molekylära mekanismer för medfödda fel i immunitet.