Stipendiet hjälpte doktoranden ta nästa steg i forskarkarriären

Doktorand Sirke Piirainen utreder vad som händer med fåglarna när klimatet och miljön förändras. Hon fick bidrag till sin forskning från Ilkka Hanskis fond.

I sin kommande avhandling vid Helsingfors universitet forskar doktorand Sirke Piirainen i hotade fåglar.

– Jag utreder hur miljöförändringarna under de senaste årtiondena påverkat olika arters utbredning eller tillbakagång, berättar Sirke Piirainen.

Hennes material består av 130 fågelarter i Finland, Sverige och Norge och de fågelräkningar som gjorts om dem sedan 1975. I en ny modellering har hon kombinerat dessa data om artrikedom med data om förändringar i jordtäcket och klimatet under samma period.

– Vi tittar på vad som har förändrats i fåglarnas miljö under perioden i fråga och utreder hur dessa förändringar hänger ihop med fågelpopulationernas storlek.

Med hjälp av modellen kan man även vända blicken mot framtiden: I sin avhandling kombinerar Piirainen fågeldata även med klimatförändringsprognoser och undersöker hur de olika arterna skulle påverkas under olika uppvärmningsscenarier fram till 2050.

Förra året fick Piirainen bidrag till sin forskning från Ilkka Hanskis fond i form av ett stipendium på 2 500 euro. Fonden grundar sig på donationer som hedrar akademiker Ilkka Hanskis livsverk.

En stipendieforskares vardag kan bestå av korta snuttar vad gäller inkomster och stipendiet har verkligen gjort skillnad, säger Piirainen tacksamt.

– Stipendiet från Ilkka Hanskis fond hjälpte mig att komma vidare med avhandlingen och fundera på nästa steg, berättar Piirainen.

Forskarsjälen tog överhanden

Det som slutligen drog Piirainen till en karriär som forskare var hennes nyfikenhet och vilja att hitta svar på frågor.

– Jag tycker om orientering och har alltid varit intresserad av kartor. Likaså har jag fascinerats av djur och naturskydd. Jag tog magisterexamen i biologi och vidareutbildade mig till geodataexpert, vilket ledde till ett jobb med fåglar på Naturhistoriska centralmuseet.

På sommarjobb ute på fältet och vid museet kartlade Piirainen terräng och fågelarter.

– Det var ett roligt och konkret arbete, men samtidigt märkte jag att huvudet fylldes av frågor som jag ville få svar på.

– Jag insåg att jag ville vara den som utreder och analyserar allt insamlat material, den som söker svar på frågor. Forskaren i mig vann över andra karriärplaner.