Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne stödjer Helsingfors universitet med 900 000 euro

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne skänker ett betydande bidrag till Helsingfors universitets medelinsamlingskampanj. Donationen riktas till två olika utbildningsområden: naturvetenskaper samt pedagogik och lärarutbildning.

Bidraget offentliggjordes förra veckan då Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne tillsammans med fyra andra finlandssvenska fonder berättade att de sammanlagt donerar 2,1 miljoner euro till universitetens medelinsamlingskampanjer. Att Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes bidrag riktas till naturvetenskaper och till pedagogik och lärarfortbildning är i enlighet med stiftelsens syfte: att stödja barn och unga. 

– Ett effektivt sätt att stödja barn och unga är att se till att de personer som jobbar med barn och unga får den bästa möjliga utbildningen, säger stiftelsens vd Birgitta Forsström.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne grundades av affärsmannen Karl Herman Renlund 1918. Stiftelsen har fått sitt namn efter donatorns mor. Stiftelsen stödjer verksamhet och projekt som riktar sig till barn och unga. Stiftelsen stödjer särskilt barn med särskilda behov, utsatta barn och unga och stödjer verksamhet som förebygger utsatthet och utslagning. 

– Vi är mycket glada över att Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne beslutat rikta donationen till pedagogik och lärarutbildning, säger professor Gunilla Holm vid pedagogiska fakulteten.

Universitetet planerar att fatta ett beslut om att rikta donationen till studier i specialpedagogik. Det finns en stor brist på behöriga svenskkunniga speciallärare. Detta framgår i undervisnings- och kulturministeriets senaste rapport.

– Vi har som mål att etablera en utbildning som ger speciallärarbehörighet, fortsätter Holm. 

Den andra delen av donationen riktas till naturvetenskaper.

– Denna märkbara donation är högt uppskattad. I framtiden planerar vi att satsa på att öppna för svenskspråkig undervisning i det mycket aktuella ämnet artificiell intelligens och dess samhälleliga tillämpningar, säger dekanus Kai Nordlund vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Universitetens medelinsamling är kopplad till statens motfinansiering av universiteten 2020–2022. Det innebär att staten för varje donerad euro från privat håll lägger till en viss summa pengar. Hur stor den summan är är ännu inte fastställt. Dock är den sammanlagda statliga motfinansieringen högst 67 miljoner euro, och ett enskilt universitet kan få högst 11 miljoner euro. Motfinansieringens slutgiltiga belopp bestäms efter kampanjtidens slut, i juni 2022.

Statens motfinansiering ökar donationernas genomslagskraft

Staten kapitaliserar universiteten 2020–2022. Bakom kapitaliseringen ligger Sitras förvaltningsråds beslut i december 2019 att bevilja 100 miljoner euro som ett engångsstöd till universiteten. Statens motfinansiering ökar donationernas genomslagskraft genom att motfinansiera varje euro som donerats till universitetet enligt reglerna under perioden. Genom att göra en donation till vetenskapen bidrar du till att skapa en framtid med hjälp av utbildning och forskning.