Samarbete mellan stiftelser ger genomslagskraft

Tre stiftelsers gemensamma donation på över en miljon euro till Helsingfors universitet gör det möjligt för universitetet att satsa på forskning i Rysslands säkerhetspolitik.

Mannerheim-stiftelsen, Understödsstiftelsen för landsförsvaret och stiftelsen Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö har tillsammans gjort en donation på 1,1 miljoner euro till Helsingfors universitet.

Helsingfors universitets kansler Thomas Wilhelmsson överräckte den 10 maj 2017 donatorsdiplom till Kristiina Olsson som är ombudsman vid Understödsstiftelsen för landsförsvaret, verkställande direktör Petri Kovalainen som representerade Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö och Mannerheim-stiftelsens verkställande direktör Klaus Ilmonen.

De tre stiftelsernas donationer är en av anledningarna till att Helsingfors universitet har haft möjlighet att fortsättningsvis satsa på forskning och undervisning i Rysslands säkerhetspolitik.

− Mannerheim-stiftelsen har gjort en donation till universitetet i samband med marskalk Mannerheims jubileumsår, berättar Klaus Ilmonen som är verkställande direktör för Mannerheim-stiftelsen.

Ilmonen gläder sig över att donationerna har gjort det möjligt att stödja forskningen i Rysslands säkerhetspolitik och över att universitetet har bestämt sig för att använda dem till att inrätta en professur.

− Det är viktigt att man genom samarbete mellan olika stiftelser kan förverkliggöra större projekt, och på så sätt rentav bättre kunna förverkliga stiftelsernas ändamål.

Långvariga effekter eftersträvasMed en permanent professur i Rysslands säkerhetspolitik vill man säkerställa forskningens kontinuitet och återväxten av forskare samt stärka undervisningen.

− Det finns redan en betydande Rysslandsexpertis vid Helsingfors universitet och med en ny professur stöder man vår spetskompetens. Det är tydligt att intresset för Rysslands säkerhetspolitik växer och forskningen i ämnet blir viktigare i samband med att Rysslands utrikespolitiska roll förändras och den internationella spänningen ökar, konstaterar kansler Thomas Wilhelmsson.

− Genom att satsa på forskning i Rysslands säkerhetspolitik vill Helsingfors universitet i samarbete med Försvarshögskolan se till ett viktigt informationsbehov i vårt samhälle, fortsätter Wilhelmsson.

Professuren som kommer att inrättas vid Alexanderinstitutet förstärker båda universitetens undervisning och forskning inom rysk säkerhetspolitik, utrikespolitik och försvarspolitik.

Det världspolitiska läget visar att djupgående kunskaper i rysk utrikespolitik, säkerhetspolitik och försvarspolitik är viktiga för säkerhetsutvecklingen i hela Europa. Det mest effektiva sättet att stärka säkerhetsexpertisen i Finland är att inrätta en permanent professur inom området, säger professor Markku Kivinen som är direktör för Alexanderinstitutet.