Rekordstor donation till de humanistiska vetenskaperna vid Helsingfors universitet

Professor Maija Lehtonens donation kommer i enlighet med donatorns vilja att stödja följande forskningsområden: franska språket, franskspråkig litteratur, Frankrikes historia, finsk-franska kulturkontakter eller finsk litteratur.

Tidigare professorn i allmän litteraturvetenskap och estetik vid Helsingfors universitet Maija Lehtonen (d. 2015) testamenterade sin egendom till sitt hemuniversitet och särskilt till de humanistiska vetenskaperna vid universitetet.

Stödet ska ske i form av stipendier och pris till doktorander och i synnerhet till post doc-forskare och lärare. Vidare ska upp till fyra år långa anställningar för doktorander, forskare och lärare kunna finansieras ur professor Lehtonens fond.

Värdet på Maija Lehtonens kvarlåtenskap uppgår till drygt 4 miljoner euro. Delegationen för Helsingfors universitets humanistiska och samhällsvetenskapliga fond beslutar hur medlen ska användas efter att ha hört professorer i de berörda ämnesområdena.

Den årliga summan som ska delas ut är ca 150 000 euro. De första stipendierna torde beviljas i höst.

Maija Lehtonens testamente är den största enskilda donationen som Helsingfors universitet har mottagit hittills. Under sin nuvarande donationskampanj har Helsingfors universitet sedan 2013 mottagit sammanlagt över 40 miljoner euro i donationer av mer än tusen donatorer. Hälften av donationerna kommer från stiftelser, men privatpersoner utgör en annan betydande donatorgrupp.

Sammanlagt uppgår Helsingfors universitets donationsmedel till mer än 170 miljoner euro, och donatorerna räknas i tusental med början ända från år 1745.

 

Ytterligare information:

Anne Ala-Pöllänen, kontaktchef, samhällsrelationer
anne.ala-pollanen@helsinki.fi
tfn 050 318 5097