Över 11 miljoner euro till Helsingfors universitet inom ramen för motfinansieringskampanjen – En donation spänner över årtionden

Helsingfors universitet har fått över 11 miljoner euro i donationer under motfinansieringsperioden 2020–2022, som löper ut idag. Statens motfinansiering ökar effekten av donationerna som gjorts till universitetet eftersom staten lägger till ett visst belopp för varje donerad euro.

– De senaste åren har verkligen varit exceptionella. Under de osäkra tiderna har betydelsen av samarbete och forskningsbaserad kunskap ökat ytterligare. Vi sätter stort värde på att så här många har velat stödja vår forskning och undervisning, säger kansler Kaarle Hämeri.

– Jag vill rikta ett varmt tack till alla som gjort en donation till oss.

Tre stiftelser stod för de största donationerna. Konestiftelsen donerade 1,5 miljoner euro till det humanistiska utbildningsområdet. Svenska Kulturfonden donerade en miljon till pedagogik och lärarutbildning och en miljon till det naturvetenskapliga utbildningsområdet. Stiftelsen Tre Smeder donerade en miljon till det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet samt 100 000 euro till det naturvetenskapliga utbildningsområdet.

Donationerna stärker universitetets forskning och undervisning och möjliggör nya initiativ. Universitetet har använt medel från denna motfinansieringsperiod till bland annat cancerforskning, forskning i Rysslands säkerhetspolitik samt projekt inom hållbar utveckling. Dessutom har universitetet beslutat att inrätta bland annat en svenskspråkig professur i artificiell intelligens samt en professur inom konstforskning.

En donation till forskningen spänner över årtionden

Donationerna till Helsingfors universitet har inverkan långt in i framtiden, eftersom universitetet är en pålitlig placerare. Medlen som donerats under denna motfinansieringsperiod styrs till 375-Framtidsfonden, som även förvaltar donationsmedlen från den föregående motfinansieringsperioden.

Universitetet kan årligen dela ut stöd från fonden till sådana forskningsområden som anses ha särskild relevans för framtiden samt till nya initiativ. Under de senaste fem åren har över 10 miljoner euro delats ut i stöd.

Staten lägger till ett visst belopp för varje euro som donerats under en motfinansieringsperiod. Beloppets storlek meddelas senare.

Fortsatt medelinsamling även framöver

– Universitetet har förbundit sig till att upprätthålla långsiktiga donatorrelationer och bygga nya partnerskap. Vår verksamhet handlar inte enbart om att genomföra kampanjer med anknytning till

statens motfinansiering, utan även om långsiktigt arbete för forskningens och undervisningens bästa, berättar Pia Dolivo, direktör för fundraising.

– Med vetenskapens kraft kan vi arbeta för en mer hållbar framtid för alla

Läs mer om att donera till universitetet

Staten kapitaliserar universiteten 2020–2022

Kapitaliseringen grundar sig på ett beslut av Sitras förvaltningsråd i december 2019 om att bevilja ett stöd på 100 miljoner euro av engångskaraktär till universiteten. Statens motfinansiering ökar effekten av donationer som gjorts till universitetet under en motfinansieringsperiod, eftersom staten lägger till ett visst belopp för varje donerad euro