Ny donation av Viking Line – det långvariga samarbetet får beröm

Det är femte gången det åländska rederiet stöder universitetets Östersjöforskning.

Viking Line fortsätter donera till Östersjöforskningen på Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet. Universitetet fick sin första donation av Viking Line år 2016. Sedan dess har rederiet gett totalt 230 000 euro till förmån för Östersjöforskningen vid Tvärminne.

– Viking Line är ett av de första företagen att inleda ett långvarigt samarbete med Tvärminne, säger Alf Norkko, professor i Östersjöforskning.

– Varaktigheten betyder mycket. Även inom forskningsvärlden råder ibland brist på långsiktighet. Donationer som denna förbättrar våra möjligheter att utveckla verksamheten på ett effektivt och långsiktigt sätt.

Med hjälp av Viking Lines tidigare donationerna har universitetet bland annat kunnat anställa en forskare som arbetat med biodiversitetsfrågor. Det här har bidragit till utvecklandet av ett nytt centrum för kustekosystem- och klimatforskning - CoastClim där havsforskare och atmosfärsforskare för första gången samarbetar på Tvärminne för att försöka förstå kopplingarna mellan kustzonens biodiversitet och klimatförändringen.

Stödet från Viking Line har också möjliggjort satsningar på vetenskapsfostran och outreach på Viking Lines fartyg bland annat i form av utställningar med undervattensfotografier samt sommaraktiviteten Havslabbet för barnpassagerarna.

­– Viking Line har från första början haft en djuprotad kärlek till Östersjön, dess skärgårdar, stränder och öar. Vi har uppmärksammat försämringen i Östersjöns tillstånd flera decennier tillbaka och börjat arbeta proaktivt för att minimera avtrycket från vår verksamhet, säger Viking Lines informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström.

– Att vända riktningen på havets övergödning och motarbeta förlusten av biologisk mångfald kräver insatser från flera olika håll i samhället. För att kunna fatta de rätta besluten är det av väsentlig betydelse att förstå problemet på djupet. Detta kan endast förverkligas genom gedigen forskning.

Den nu aktuella donationen är tänkt att riktas till kustobservatoriet MONICOAST som med hjälp av automatiska mätare längs kusten bl.a. rapporterar om vattnets salthalt, syrehalt, temperatur och grumlighet. Uppgifterna används för är få bättre kunskap om de långtidsförändringar som sker i havet och utgör essentiell bakgrundsinformation för de mätningar och experiment som görs inom CoastClim.

Här kan du följa med den data som mätarna registrerar vid Hangö udd