Nätdiskussioner kan antyda början på en ny era

Professor Jussi Pakkasvirta ville att eventuella ihågkommanden på hans bemärkelsedag skulle gå till att stödja studier, undervisning och forskning i Latinamerikastudier vid Helsingfors universitet.

Jussi Pakkasvirta är professor i region- och kulturstudier vid Helsingfors universitet. Han har arbetat vid universitetet i över 30 år och gjort en ansenlig karriär inom akademiska och administrativa uppgifter. För närvarande arbetar han som prefekt för Avdelningen för kulturer vid Humanistiska fakulteten samt som fakultetens prodekanus, och är även ordförande för det europeiska vetenskapsförbundet CEISAL.

– Medelsanskaffning är en viktig del av det moderna universitetets verksamhet. Donationerna gör också vår verksamhet mer välkänd, så det är inte bara fråga om endimensionell insamling av resurser, utan om fruktbar samverkan med samhället. Det var också mycket enkelt att ordna en jubileumsinsamling med hjälp av universitetets eget system och mina egna sociala medier, berättar Pakkasvirta.

Diskussionsforumet Suomi24 avslöjar vad som rör sig i folkets sinne

Jussi Pakkasvirta har en mångsidig och internationell akademisk karriär. Han har forskat i och utvecklat mångvetenskaplig region- och kulturforskning i Finland, i Europa och i Latinamerika. För närvarande leder Pakkavirta Finlands Akademis forskningskonsortium Kansakunnan mielenliikkeet, där det centrala är analys av material från sociala medier.

– Materialet som vi har tillgång till kommer från diskussionsforumet Suomi24, sträcker sig 15 år tillbaka och innefattar sammanlagt 70 miljoner meddelanden. Suomi24 är Finlands största nätforum för ämnesspecifika diskussioner. Det jag själv är intresserad av inom ramarna för projektet är en omfattande samhällsteoretisk fråga: lever vi just nu i en tidsperiod som mänskligheten senare kommer att minnas som en början på en ny era? Det finns historiska tidpunkter när begreppen förändras.

Som forskare i nationalism och populism intresserar sig Pakkasvirta också för hur sociala medier erbjuder en rörlig plattform för politisk aktivitet: en person kan känna en stark tillhörighet till en grupp, vara verksam inom den ett tag och sedan frånsäga sig den. Det finns flera identiteter än tidigare, också inom de traditionella partierna.

– Europa befinner sig i en mycket intressant historisk situation, där det börjar vara ganska svårt att skapa politiska allianser. Vi ser det såväl i Sverige som i Tyskland och Storbritannien.

Fonden stöder kunskaper om regioner och kulturer

Latinamerikaforskningen har fört Jussi Pakkasvirta världen runt – och ibland fört världen närmare honom.

– I lilla Finland får man ganska snabbt ett internationellt nätverk om man undersöker ”exotiska” regioner. Mitt hem i Helsingfors har besökts av såväl Che Guevaras son från Havanna som Fidel Castros dotter som bor i Miami. Förra hösten åt Brasiliens tidigare president Dilma Rousseff och hennes sällskap middag hos oss. För ett par år sedan åt jag middag på Gloet med Colombias tidigare vice president och försvarsminister.

Att rikta 60-årsgåvorna till sin egen alma mater kändes rätt och naturligt för Pakkasvirta.

– Forskning och undervisning har varit en central del av mitt liv. Jag tyckte det var fint att vänner, kollegor och släktingar i stället för att ge mig blommor, böcker och konjakflaskor donerade till universitetet som har gett mig så mycket. Samtidigt fick jag med även andra nära intressenter som kanske inte annars direkt hade varit med och firat min bemärkelsedag.

Tillsammans med sina vänner hoppas Pakkasvirta att främja kunskaper om regioner och kulturer samt mångsidig global interaktion. Fonden används särskilt för att stödja unga forskares internationalisering.

Läs mer (på finska): https://www.helsinki.fi/fi/yhteistyo/jussi-pakkasvirran-merkkipaivakerays