Miljondonation lyfter småbarnspedagogiken till nya höjder

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne fyller 100 år 2018 och firar genom att donera miljoner till pedagogisk forskning och utbildning. Vid Helsingfors universitet instiftas en bestående svensk professur i småbarnspedagogik.

Professuren i småbarnspedagogik är den första på svenska vid Helsingfors universitet.

– Professurer är mycket viktiga för utvecklingen av ett vetenskapsområde. De för med sig forskarutbildning som säkrar tillväxten av forskare, internationellt samarbete och samverkan med det övriga samhället. Allt detta stärker forskningen och utbildningen inom området, säger universitetslektor Jan-Erik Mansikka vid pedagogiska fakulteten.

– För småbarnspedagogiken är den nya professuren särskilt betydelsefull eftersom småbarnpedagogiken fortfarande har en relativt kort akademisk tradition bakom sig, tillägger han.

I Finland blev barnträdgårdslärarutbildningen en del av den högre lärarutbildningen år 1995, 20 år senare än grundskollärarutbildningen.

För småbarnspedagogiken är den nya professuren särskilt betydelsefull eftersom småbarnpedagogiken fortfarande har en relativt kort akademisk tradition bakom sig.

– Barnträdgårdslärarna utvecklar fortfarande sin egen läraridentitet och yrkesstatus. En orsak till det här är att dagvårdsverksamheten var underställd den sociala sektorn ända fram till år 2013.

År 2013 flyttades ansvaret för småbarnsfostran till undervisnings- och kulturministeriet och är sedan dess en del av del av en pedagogisk helhet som sträcker sig från daghem till universitet.

– Det här innebär att man lägger allt större fokus på utvecklingen av barns kompetenser och lärande, något man även ser i de nya grunderna för småbarnspedagogik som utbildningsstyrelsen fastställde hösten 2016, säger Mansikka.

År 2013 flyttades ansvaret för småbarnsfostran till undervisnings- och kulturministeriet och är nu således en del av del av en pedagogisk helhet som sträcker sig från daghem till universitet. Grafik: vecteezy.com & Vera Schoultz

Bra lärarutbildningar leder till bra lärare

Satsningar som har betydelse för barn och unga på lång sikt är viktiga för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, som i år firar 100-årsjubileum.

– Vi har valt att fira jubileumsåret genom att göra ett antal större donationer till universitet och högskolor som utvecklar småbarnspedagogiken genom forskning och utbildning, säger stiftelsens VD Gun Sandberg-Wallin.

– Bra lärarutbildningar ger bra lärare för barn och unga, tillägger hon.

Stiftelsen, som är grundad år 1918 av affärsmannen Karl Herman Renlund till minne av sin mor Brita Maria Renlund, har till syfte att bl.a. att främja dagvården, skolmiljön samt välmående för barn och ungdom, vilka erhåller sin fostran och undervisning på svenska.

Tack vare stiftelsen och flera andra generösa donatorer har det växt fram en stark svensk pedagogisk gemenskap vid Helsingfors universitet.

Jubileumsårets donation är den andra stora donationen som stiftelsen har gett till Helsingfors universitet med bara några års mellanrum. År 2014 donerade stiftelsen 2,1 miljoner euro som universitetet använder för utvecklingen av den svenska klasslärarutbildningen.

Tack vare stiftelsen och flera andra generösa donatorer har det växt fram en stark svensk pedagogisk gemenskap vid Helsingfors universitet. De första klasslärarna från den nya utbildningen väntas utexamineras om ett par år.

– Både personalen och studenterna är entusiastiska. Det är spännande för alla att vara med och bygga helt nya utbildningar. Studenterna gillar utbildningarnas profil där mångfald, flerspråkighet och social rättvisa betonas, säger professor Gunilla Holm som ansvarar för den klasslärarutbildningen.

– Jag ser samma iver i våra barnträdgårdslärarstuderande. Alla förenas i intresset av att arbeta med barn och den tillfredställelse som det inger. Områden som intresserar dem extra mycket är t.ex. språkutveckling, barnets rättigheter och genusfrågor, säger Jan-Erik Mansikka.

Klass- och barnträdgårdslärarstuderande berättar om sina studier:

 

Uppdatering 5 april 2018: Mirjam Kalland har valts till den nya professuren i småbarnspedagogik. Läs mer i Svenska yles artikel: Rektor Mirjam Kalland lämnar Soc&kom - blir professor i småbarnspedagogik.

Vill du också stöda universitetets pedagogiska verksamhet och lärarutbildning?:

 Det är lätt att donera. Varje donation, både liten och stor, betyder mycket för våra studerande och forskare! 

Gör en donation >