"Med min donation vill jag bygga ett mer naturenligt samhälle där miljöskyddet bygger på vetenskaplig forskning"

En livsstil som kretsar kring konsumtion måste förändras så att vi gör mer hållbara val, säger Helsingfors universitets alumn, juris doktor Heidi Andersson. Andersson, som själv kallar sig naturvårdare, gjorde en betydande donation för att stödja den professur i hållbarhetsrätt som inrättas vid Juridiska fakulteten.

Vår konsumtionsinriktade livsstil är i stort behov av en förändring i en mer hållbar riktning, konstaterar juris doktor och Helsingfors universitets alumn Heidi Andersson. Hon oroar sig för klimatförändringen och utarmningen av naturen.

Andersson hör till de människor som oron driver att vidta åtgärder för det som är viktigt. Andersson, som även tidigare donerat till Helsingfors universitet, gjorde en betydande donation till Juridiska fakulteten i februari 2024 för att stödja den femåriga professuren i hållbarhetsrätt. 

Det handlar om en professur med fokus på miljö- och företagsrätt som särskilt granskar reglering i ljuset av företagens hållbarhets- och ansvarskriterier. Professuren fokuserar inte enbart på att bedöma och tolka lagstiftningen. Till tyngdpunkterna inom forskningen hör även företags självreglering, verkställande av samhällsansvar med avtalsmedel inom produktionskedjor och taxonomi för hållbar finansiering. 

Enligt Andersson är det viktigaste i vilket fall som helst att upprätthålla en hög nivå på miljöskyddet genom reglering av affärsverksamheten.

Hållbarhetsrätt som ett nytt område inom rättsvetenskapen fascinerar Andersson. Inom området kombineras perspektiv från olika vetenskapsområden för att undersöka var miljöskydd behövs och hur miljöskydd kan främjas. 

Utgångspunkten står i motsats till tanken om naturen som en outtömlig källa till resurser. Ett nytt synsätt behövs verkligen, eftersom vi har nått gränsen för tillväxt. 

- Människans och marknadens verksamhet är på väg att bli alltmer ohållbar med tanke på miljön. Jag hoppas att forskning i hållbarhetsrätt hjälper oss att lösa miljöproblem och avvärja hot. Människans lagar kan endast fungera på naturlagarnas villkor, eftersom människan är en del av naturen.

Andersson har haft en egen advokatbyrå. Hon har avlagt politices magisterexamen och juris doktorsexamen vid Helsingfors universitet. I sin doktorsavhandling undersökte Andersson vattenrätten. Numera ingår hon i WWF:s förvaltningsråd.

Hållbara val är allas vår sak

Andersson kallar sig naturvårdare.

- För mig är det viktigt att respektera naturen, inte bara utnyttja den. Jag oroar mig för miljöförändringar, klimatförändringen, artförlust och överkonsumtion.

Även i en ansvarsfull och hållbar företagsverksamhet är de här viktiga aspekter enligt Andersson.

Andersson beskriver sitt barndomshem som borgerligt, det talades inte mycket om naturvård. Hon började engagera sig i miljöfrågor på 1980-talet då en gammal skolkompis lockade med henne i Helsingfors naturskyddsförenings verksamhet.

Tyvärr är en kamp för naturen nödvändig även nu. Kanske till och med mer än någonsin. 

- Det kanske låter högtravande, men jag tycker att det är allas vår sak att främja en hållbar utveckling. Genom min donation vill jag visa, att också en enskild människa kan göra skillnad.

Om ett stort antal människor minskar sin konsumtion, kommer de enskilda valen att ha större betydelse. Andersson har själv av klimatskäl minskat till exempel antalet flygresor, bilfärder och köp av varor. Enligt henne kan också företag på frivillig basis minska utsläppen av växthusgaser och göra kompensationer för sina utsläpp. Andersson har donerat en stor summa till Östersjöforskning som Helsingfors universitet bedriver i Tvärminne och till forskning som bedrivs vid Institutet för hållbarhetsvetenskap.

- Jag blir själv glad av att donera, även om det låter klichéartat. Jag vill inte ha publicitet eller lovord, det skulle kännas onaturligt. Men eftersom jag har ekonomisk möjlighet att göra donationer vill jag också göra det och agera för det gemensamma bästa.

Kunskapstörsten började vid universitetet

Andersson sökte först till Helsingfors universitet för att studera franska. Hon bytte senare till Statsvetenskapliga fakulteten där hon utexaminerades till magister. Därefter stod studier i juridik på tur.

- Jag måste erkänna att de kändes ganska tuffa. Det råder ingen brist på läsning. Men studierna gav också mycket, framför allt en förståelse av hur vi i samhället kan skydda naturen och miljön, och hur det är möjligt att lyfta fram missförhållanden när det gäller miljön. I och med studierna började jag även intressera mig för djurens rättigheter.

Den viktigaste lärdomen universitetsstudierna gav Andersson var den enorma betydelsen av kunskap. Forskningsbaserad kunskap hjälper individer och samhällen att fatta hållbara beslut.

- Jag lärde mig vikten av en kontinuerlig kunskapstörst. Med min donation vill jag vara med och bygga ett mer naturenligt samhälle där miljöskyddet bygger på vetenskaplig forskning.