Jag vill ge något i gengäld, därför donerar jag till Helsingfors universitet

Juris licentiat och vicehäradshövding Jukka Nyrölä kom från en arbetarfamilj och gjorde en internationell karriär efter studier vid Helsingfors universitet. Nu som pensionär vill han föra det goda vidare och stötta nya studenter genom att donera till Helsingfors universitet.

Redan innan han fyllde femton år visste Jukka Nyrölä att han ville studera vid universitetet. Det stod emellertid inte genast helt klart hur han skulle ta sig dit.

Det här var under 1950-talet. Familjen Nyrölä som bestod av pappa, mamma och fyra barn hade flyttat från Berghäll till Skeppsredaregatan i södra Helsingfors. Pappan jobbade som boktryckare och mamman var hemmamamma efter barnens födsel. Jukka gick i Fabriksgatans folkskola. Han ville fortsätta i läroverket Helsingin lyseo.

Hemma fick han stöd för sina planer, men det saknades pengar till utbildningen.

– Mina föräldrar sade att de stöttar mig, de ger mig ett gott hem och mat, men i övrigt kan de inte hjälpa till. Inte finansiellt, och inte innehållsmässigt, säger Jukka Nyrölä.

– Då kände jag att jag själv måste ta ansvar för detta.

I sig var detta inget dramatiskt på den tiden, enligt Nyrölä. Det fanns flera andra som satt i samma båt.

– Det måste helt enkelt göras. Det kändes som en ständig utveckling, vilket var motiverande.

Nyrölä kom in på läroverket på en frielevsplats. Studierna gick bra, liksom studentskrivningarna år 1964.

Efter värnplikten sökte Nyrölä till Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet och blev antagen. Han utexaminerades efter två och ett halvt år.

– Juridik passade min logik och jag tycker det är en ganska central del av ett gott samhälle. Jag har inte ångrat mitt val.

Vidgade vyer genom studier och internationell karriär

Nyrölä har haft nytta av sin utbildning i livet och under karriärens alla skeden.

Efter utexamineringen från Helsingfors universitet var nästa viktiga etapp magisterstudier vid Columbia University, New York 1974–1975.

– Världen såg lite annorlunda ut ur ett New York-perspektiv. Den blev mer global, säger Nyrölä.

– Vid programmet studerade människor från alla världsdelar. Jag fick många goda vänner från olika delar av världen och håller fortfarande kontakt med dem.

Som avslutning på studierna anställdes Nyrölä i ett års tid av en stor advokatbyrå på Wall Street. Därefter återvände han till Finland, jobbade som jurist vid Pöyry och fortsatte studera till juris licentiat vid Helsingfors universitet. 

Karriären vid Pöyry ledde till en plats i ledningsgruppen, han blev direktör för energiavdelningen och skogsindustriavdelningen och till sist vice verkställande direktör samt en av företagets fem ägare.

Den nuvarande pensionärens arbete var internationellt. Han jobbade bland annat flera år i Singapore och Schweiz.

Redan under tiden i USA föddes tanken att i något skede göra en donation för att återgälda allt gott han själv fått ta del av. 

Det är rätt att föra det goda vidare

Under de senaste cirka tio åren har Jukka Nyrölä stöttat nya studenters studier genom att vara en av Helsingfors universitets donatorer.

– Jag tycker det är rätt att sätta bollen i rullning och hjälpa följande generationer. Det känns också bra för en själv att göra det, säger Nyrölä.

– Jag ger också pengar till välgörenhet, för inte får jag ändå med mig pengarna i graven.

Nyrölä anser att universitetsstudierna gav honom så mycket mer än endast en utbildning.

– Jag har fått vidgade perspektiv på mycket och många vänner från olika länder, säger han.

– Och mycket mer socialt kapital än enbart studier, en arbetsplats och lön. Och jag har lärt mig mycket om kulturen och litteraturen i olika länder.