Havets mystiska kraft

Utan privata donationspengar skulle havsforskningen i Tvärminne inte vara i världsklass.

Alf Norkko, professor i Östersjöforskning vid Helsingfors universitet, har gjort internationell karriär som forskare. Han har dykt ner i haven överallt i världen.

– Havet är en mystisk plats. Vad döljer sig där under ytan? Jag kan inte sluta intressera mig för det. Det låter som en kliché, men det är sant att vi vet mer om vad som finns på månens yta än om vad som finns under havsytan, säger Alf Norkko.

Av naturskyddsskäl bestämde Norkko sig en gång i tiden för att bli havsforskare. Det mystiska havets välbefinnande är någonting som människan har ett ansvar för.

– Jag började oroa mig för hur människans aktivitet påverkar ekosystemet. Det är livsviktigt för oss att naturen fungerar och mår bra, men ibland förhåller vi oss mycket nonchalant till den.

Den meriterade ekologen återvände för några år sedan till Finland för att arbeta på Tvärminne zoologiska station.

– Det är lätt att bli betagen av Tvärminne! Ett äkta, öppet hav ligger alldeles intill. Som forskare värdesätter jag självfallet stationens 116-åriga historia. Den garanterar en högklassig förståelse av vad som har hänt och vad som håller på att hända med havet. Här har man följt många marina element med hjälp av mycket långa tidsserier av fältprov.

Forskare och verktyg genom donationer

Tvärminne station är Östersjöns största centrum för kustekologisk forskning. Det skulle stationen inte vara utan privata donatorer, eftersom universitetets basanslag förslår närmast för – den i och för sig dyra – driften av stationen.

– Under en period av fem–sex år har vi fått ett flertal väldigt betydande donationer, och det syns i forskningen, säger Norkko tacksamt.

– När jag började 2012 fanns det bara några få forskare som arbetade året runt på stationen. Nu är vi ett dussintal tack vare donatorer som Nottbecks stiftelse, stiftelsen Talaan Säätiö, Svenska Kulturfonden, Sophie von Julins stiftelse och privatpersonen Heidi Andersson.

– Donationerna innebär också att 14 forskarstuderande just nu kan jobba med sin doktorsavhandling i Tvärminne.

–Finlands Akademi och EU är naturligtvis också viktiga finansiärer utöver våra traditionella finansiärer.

Tvärminne har fått donationspengar också för arbetsredskap. För några år sedan samlade KoneCranes-ledaren Stig Gustavson in 800 000 euro till universitetet som en bemärkelsedagsdonation. Tillsammans med statens motfinansiering används pengarna nu för att bygga en toppmodern forskningsplattform i Tvärminne.  Redan tidigare har ny utrustning fåtts genom finansiering från företaget Dropp och från stiftelsen Weisell-säätiö.

Och inte nog med det. Hangö hamn har blivit intresserad av att tillsammans med dem som arbetar på Tvärminne station utveckla ett omfattande nätverk av online-mätinstrument, som kan användas för att i realtid följa hur fartygstrafiken påverkar havsnaturen.

– De nya forskningsverktygen är utan vidare livsviktiga för att vi ska kunna bedriva bästa tänkbara forskning i denna föränderliga värld, summerar Norkko.

Mera synlighet

I Tvärminne satsar man donationsmedel förutom på forskning också på kommunikation och synlighet. Målet är att förbättra forskningsprojektens genomslag i samhället.

– Man kan inte riktigt bli intresserad av sådant som man inte vet någonting om. Därför vill vi att den breda allmänheten och beslutsfattarna ska få veta så mycket som möjligt om Östersjön och om våra forskningsprojekt, konstaterar Norkko.

– Endast kunskap och information kan väcka en vilja att skydda havet och över huvud taget skapa en uppfattning om varför det behövs akademisk grundforskning i samhället.

– Utan ordentlig och omfattande grundforskning kan vi helt enkelt inte förstå någonting alls av exempelvis vad som händer med Östersjön och varför.

Tvärminnes dragningskraft har lockat även rederiet Viking Line till samarbete. Utifrån rederiets donation hjälper forskarna Viking Line att informera sina passagerare om Östersjön och om hållbar utveckling, bland annat med hjälp av sjölaboratorier för barn.

– Många människor rör sig med fartygen, och det betyder att universitetet får mycket synlighet på dem. Jag hoppas givetvis att så många passagerare som möjligt ska bli intresserade och entusiasmerade av vårt storslagna Östersjön, och att det hos dem ska väckas en vilja att skydda havsområdet.

Hjälp oss att bygga en bättre och mer hållbar värld tillsammans

Donera idag dagen 16.4. är Helsingfors universitets gemensamma kampanjdag till stöd för forskning och undervisning. Varje donation till universitetet är ett viktigt stöd till vetenskapen och hjälper våra forskare och studenter verka för en bättre värld. I år riktas donationerna till att lösa problem inom hållbar utveckling med hjälp av vetenskapen.

Klimatförändring, fattigdom och avtagande mångfald i naturen är stora globala utmaningar som kan lösas genom att satsa på högklassig forskning och mångvetenskapligt samarbete. Genom att donera till Helsingfors universitets forskning och utbildning är du med i att lösa problem inom hållbar utveckling.

En liten summa kan ha en stor betydelse. Donera enkelt online. Du kan även donera 10 euro genom att skicka ett SMS med texten HY till nummer 16499.

Tack alla som deltog 2017! Helsingfors universitets vänner donerade nästan 70 000 euro för vetenskapen och studier.

Bekanta dig med våra donatorer och stipendiater i årsboken som publiceras den 16 april 2018.