Fazer donerade till coronaforskningen

Det bör vara allas vårt gemensamma mål att man snabbt tar fram diagnostik av coronaviruset och läkemedelsbehandlingar för sjukdomen covid-19, konstaterade man hos Fazer.

Det finländska familjeägda bolaget Fazer donerade 10 000 euro till coronavirusforskningen vid Helsingfors universitets medicinska fakultet.

–  Fazer vill vara med att lösa coronakrisen och stötta återhämtningen av samhället. Genom att understöda forskningen lever vi våra värderingar och hjälper till att hitta lösningar som inte bara gynnar Fazer, utan samhället som helhet, säger Christoph Vitzthum, koncernchef för Fazer-koncernen.

Vid Helsingfors universitet arbetar flera forskningsgrupper med coronaviruset. Forskarna utvecklar intensivt ny diagnostik och läkemedelsbehandlingar för sjukdomen covid-19. Forskningsrönen hjälper också på längre sikt när det gäller att förbereda sig för framtida utmaningar.

Fazer och Helsingfors universitet är partner på många fronter

– På universitetets vägnar vill jag rikta ett varmt tack till Fazerkoncernen för donationen till stöd för vår kampanj. Det känns fint att vi för detta ändamål fått en donation av ett företag som är bekant för finländare i vida kretsar och som också för universitetet är en viktig partner på många sätt, konstaterar kansler Kaarle Hämeri.

Fazer och Helsingfors universitet har en lång gemensam historia inom många former av forsknings- och innovationssamarbete samt inom spridning av kunskap och kompetens. Hos Fazer arbetar också ett stort antal alumner från universitetet.

Do­ne­ra till forsk­ning för att hit­ta lös­ning­ar för den glo­ba­la kri­sen

Forskare vid Helsingfors universitet arbetar febrilt för att utveckla ny diagnostik och medicinska behandlingar för covid-19. De viktigaste forskningslinjerna fokuserar på att hitta antikroppar för att bekämpa och behandla sjukdomen, utreda möjligheterna till medicinsk behandling och utveckla tester. Våra forskare har redan utvecklat ett test som kan användas för att hitta personer som redan tillfrisknat från sjukdomen. Forskningen grundar sig på Helsingfors universitets gedigna kunnande inom virologi samt zoonos- och infektionsforskning.

För att nå våra mål behöver vi din hjälp. Donera nu och hjälp oss finna nya lösningar för att behandla covid-19 och förebygga liknande kriser.

Donera

Forsk­ning­en lö­ser co­ro­nakri­sen – så här bi­drar vi