Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse donerar 50  000 euro till universitetets Ukrainainsamling

Stiftelsen är en av de första organisationerna att stöda insamlingen.

Som svar på den humanitära krisen som orsakats av kriget i Ukraina har Helsingfors universitet lanserat en understödsfond och insamling för forskare och studenter som drabbats av invasionen och som sökt sig till Helsingfors universitet. 

Insamlingen inleddes i mars 2022 och de första stipendierna för 19 ukrainska studenter som avlägger fristående studier vid Helsingfors universitet kunde beviljas ur fonden redan i maj 2022. 

Mera studenter och forskare anländer hela tiden och arbetet för att stöda dem fortsätter. 

Direkt stöd till forskare 

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelses donation kommer att användas till att stöda ukrainska forskare som inte kan fortsätta sitt arbete i Ukraina på grund av kriget och har sökt sig till Helsingfors universitet.

–  Vår stiftelse tycker att detta är ett ypperligt initiativ och tackar Helsingfors universitet för att på detta sätt reagera konstruktivt på den kris som har drabbat hela vår världsdel, konstaterar stiftelsens styrelseordförande Henrik Meinander.

– Vi har haft ett långvarigt samarbete med Helsingfors universitet och detta var ett naturligt sätt för stiftelsen att hjälpa forskarsamfundet som drabbats av kriget, fortsätter stiftelsens ombudsman Sebastian Lindberg

Helsingfors universitets kansler Kaarle Hämeri  riktar ett varmt tack till Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse.

– Som universitet stöder vi studenter och forskare som flyr kriget på många olika sätt. I detta arbete är stödet från våra partner och donatorer oerhört värdefullt, säger Hämeri.

– Tillsammans har vi möjlighet att hjälpa det akademiska samfundet i Ukraina som drabbats av kriget samt försvara yttrandefrihet och sanning. Forskare brukar känna en mycket stark samhörighet med sina akademiska samfund, oftast starkare än med sina hemuniversitet. Det är oerhört viktigt att vi stöder och tar ansvar för varandra i krissituationer, fortsätter Hämeri. 

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse främjar vetenskaplig forskning och litterär verksamhet genom att årligen dela ut dryga 2 miljoner euro i stipendier och understöd.

Bidra till Helsingfors universitets Ukrainainsamling

Genom att donera till universitetets Ukrainainsamling hjälper du oss att stöda studenter och forskare som flyr kriget i Ukraina och som vill fortsätta sina studier och arbete vid Helsingfors universitet.