Den nya forskningskatamaranen Augusta bidrar till havsforskning på internationell toppnivå

Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet fick ett nytt fartyg för sin forskningsverksamhet i Hangö. Fartyget behövs för högklassig havsforskning i kustnära miljö.

Det nya forskningsfartyget är en 18 meter lång maskindriven katamaran som är särskilt lämpad för kustnära havsforskning. Katamaranen, som införskaffats tack vare donationer samt statens motfinansieringsprogram, har byggts av det finländska varvet Kewatec AluBoat i Karleby.

Katamaranen i aluminium har ett grundgående skrov som lämpar sig för kustnära Östersjöforskning. Katamaranen är utrustad med ändamålsenliga lyft- och vinschanordningar samt modern positionerings- och provtagningsutrymme och har utrymme för fältkurser och grupper om 30 personer plus besättning. Katamaranen har en hastighet på över 20 knop och huvudmotorerna har levererats av Volvo Penta.

– Det är avgörande för Tvärminnes forskningsverksamhet att det finns en välutrustad båt för högklassig, modern havsforskning i kustnära miljö. Den nya katamaranen förbättrar markant våra möjligheter att fungera som en av de viktigaste forskningsenheterna i norra Östersjön, säger Alf Norkko, professor i Östersjöekologi vid Tvärminne zoologiska station.

– Katamaranen utvecklar även Finlands kapacitet för kustnära Östersjöforskning och kommer på så sätt att bidra till havsforskning på internationell toppnivå. Fartyget kommer även att vara ett viktigt led i vår allt intensivare Baltic Bridge-forskningssamarbete med Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, fortsätter Norkko.

Fartyget fick namnet Augusta vid en ceremoni den 18 oktober i Helsingfors. Fartyget överläts till Tvärminne forskningsstation av Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä och bergsrådet Stig Gustavson. Dopet förrättades av fartygets gudmor, fru Maryelle Lindholm Gustavson.

Anskaffningen av det nya fartyget har möjliggjorts med hjälp av donationer i samband med att bergsrådet Stig Gustavson på sin 70-årsdag valde att rikta sin födelsedagsuppvaktning till en fond som särskilt ska stöda Östersjöforskningen vid Helsingfors universitet. Tillsammans med statens motfinansieringsprogram möjliggjorde donationen på ca 800 000 euro att den nya forskningskatamaranen införskaffades för ca 1,9 miljoner euro.

­– Med tanke på de stora inbesparingarna inom universitetsvärlden är den här donationen samt andra nya samarbeten med privata donatorer, stiftelser och näringslivet ytterst välkomna, säger Norkko.