Dålig tillgång till kursböcker gör studierna långsammare

Saara Pörsti som studerar akvatiska vetenskaper vet hur viktigt det är att ha tillgång till kursböcker.

– Om man inte får tag på kursboken när man behöver den går studierna långsammare. Tentamenstiden måste flyttas framåt och kursplanen stockar sig.

Pörsti säger att det är viktigt att göra upp en tidtabell. När studiearbetet är jämnt utspritt över året är det inte för ansträngande och det är lättare att ta till sig det man lärt sig.

Pörsti studerar till biologi- och geografilärare. Hon kan inte undvika kurslitteratur i sina studier: till kandidatskedet hör minst fem boktentamina. På vissa biologikurser är det ett måste att ha tillgång till boken. Det blir med andra ord mycket att läsa. Pörsti har inte själv varit tvungen att köa för att få tag på kursböcker, vilket närmast är ett sammanträffande. Flera av hennes studiekamrater har köat. Tillgången till böckerna påverkar också deras cirkulationstid: ibland måste en bok returneras redan innan studenten hunnit läsa den helt och hållet.

Saara Pörsti tycker att Helsingfors universitets kursböcker i regel är av hög kvalitet och hon har lyckligtvis också fått låna det nyaste kursmaterialet. Det är väsentligt för studierna att få tag på den nyaste vetenskapliga informationen.

– Man gör ingenting med föråldrad information, så det är viktigt att följa den vetenskapliga utvecklingen, konstaterar Pörsti.