Algoritmerna påverkar hur man ser världen: matematisk-naturvetenskapliga fakulteten får en ny svenskspråkig professur i AI

Universitetet har fattat beslutet om att inrätta professuren tack vare stora donationer till det naturvetenskapliga utbildningsområdet. Alla donationer har betalats inom ramen för det statliga motfinansieringsprogrammet.

Prorektor Kai Nordlund är väldigt glad över att universitetet lyckats attrahera en donationssumma på totalt 2 miljoner euro.

– Det tog nästan tre år att komma till den punkt vi är idag. Allt började med att vi undersökte behovet och intresset från skolvärlden och pratade med huvudstadsregionens utbildningsdirektörer, berättar Nordlund.

Planen är att den blivande professorn undervisar datavetenskapens grunder för de som studerar på universitetets lärarutbildningar. Detta för att bättre svara på skolornas nya läroplan som innehåller undervisning i grundläggande programmering och annan högre nivås dataundervisning. Forskningens fokus kommer att ligga på artificiell intelligens med anknytning till samhället. 

En gemensam satsning

Bland donatorerna är Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Magnus Ehrnrooths stiftelse, Stiftelsen Tre smeder, Lisi Wahls stiftelse samt Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse. 

Ruth och Nils Erik Stenbäcks stiftelses donation om 100 000 euro är en av de sista avgörande donationerna. Det här är första gången som stiftelsen donerar till universitetet.

- Det är en stor glädje att kunna bidra till att Helsingfors universitet får en professur inom ett så viktigt och framtidsinriktat område som artificiell intelligens, säger stiftelsens styrelseordförande professor Ellen Eftestøl.

Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse inbegär förslag till utdelning av Finska Vetenskaps-Societeten och Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige. Finska Vetenskaps-Societeten grundades år 1838 och är Finlands äldsta vetenskapsakademi. Kungliga Vetenskapsakademien utser bland annat nobelpristagarna i fysik och kemi samt mottagaren av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

– Finska Vetenskaps-Societeten tog initiativet till att stöda naturvetenskaper vid Helsingfors universitet och är mycket nöjda över att också Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse ställde sig så positiv till förslaget. Den svenskspråkiga professuren i AI är mycket angelägen för Societeten, säger Finska Vetenskaps-Societetens ständige sekreterare, professor Mats Gyllenberg.

Den artificiella intelligensen centrala roll i det vardagliga livet

Satsningar på AI är viktiga eftersom den artificiella intelligensen blivit så central i det vardagliga livet.

– Det viktiga är att förstå att man kan få en förvrängd världsbild med bara viss typ av information. Algoritmerna påverkar hur man ser världen, säger Nordlund.

I dagsläget finns det knappt någon svenskspråkig undervisning i datavetenskap vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten så på kort sikt är det just den svenska undervisningen vid fakulteten som gynnas.

– På längre sikt är vinnarna Svenskfinland och skolvärlden. Särskilt när AI införlivas i lärarnas fortbildning vilket leder till att skolorna har bättre redskap för undervisningen, säger Kai Nordlund.

Statens motfinansiering ökar donationernas effekt

Staten kapitaliserar universiteten 2020–2022. Bakom kapitaliseringen ligger Sitras förvaltningsråds beslut i december 2019 att bevilja 100 miljoner euro som ett engångsstöd till universiteten. Statens motfinansiering ökar donationernas genomslagskraft genom att motfinansiera varje euro som donerats till universitetet enligt reglerna under perioden. Genom att göra en donation till vetenskapen bidrar du till att skapa en framtid med hjälp av utbildning och forskning.