Aktia Bank donerar 100 000 euro till Helsingfors universitet

Aktia vill understöda högskoleutbildningen för att upprätthålla en internationellt konkurrenskraftig utbildningsmiljö i Finland och donerar totalt 500 000 euro till högskolor i Finland.

– Högklassig utbildning är en väsentlig del av landets internationella konkurrenskraft och vi vill medverka i att upprätthålla detta, säger Aktias verkställande direktör Martin Backman.

Aktia donerar totalt 500 00 euro till totalt åtta högskolor i Finland, varav Helsingfors universitet får 100 000. Donationen är en del av statens motfinansieringskampanj som avslutas i juni 2017.

Backman säger att de har ett gott samarbete med Helsingfors universitet och övriga högskolor i Finland.

– Vi har en bra dialog. Vi tror på att öka interaktionen mellan oss och näringslivet överlag och universiteten. I dagens föränderliga värld behövs snabb reaktionsförmåga inom de olika vetenskapsområdena. Vi vill gärna fördjupa dialogen ytterligare. När universiteten mår bra mår också näringslivet bra och vice versa, säger Backman.

Koefficienten för statens motfinansiering bestäms efter att programmet avslutas och beror på den totala summan av donationer som universitetet fått in. Medelinsamlingen började i november 2014.