43 miljoner till vetenskapen

Helsingfors universitets donationskampanj har varit framgångsrik. Donationernas slutsumma är för närvarande 43 miljoner euro och antalet donatorer över tusen. Den senaste stora donationen, en miljon euro, kommer från OP Gruppen. På måndag 24.4.2017 firar universitetet temadagen Donera idag.

Med avkastningen av donationsmedlen finansieras forskningsprojekt med flera miljoner euro, och över hundra professorers och andra experters arbete. Ur universitetets donationsfonder delas dessutom årligen ut över 600 000 euro i stipendier och priser till forskare, studenter och forskningsprojekt inom olika områden.

– Donationerna utgör ett betydande stöd till forskningen och undervisningen vid Helsingfors universitet Donationernas genomslagskraft ökar ytterligare tack vare statens motfinansieringsprogram som kan t.o.m. fördubblar donationerna, säger Pia Dolivo som är chef för Helsingfors universitets samhällsrelationer.

En miljon euro till utveckling av undervisningen i juridik

Den senaste stora donationen fick Helsingfors universitet av OP Gruppen som donerade en miljon euro.

– Finland är ett litet land och det är verkligen viktig att vi har tillgång toppkompetens i världsklass också i framtiden. Näringslivet måste  vara med och finansiera och utveckla toppkompetenser, berättar OP Gruppens chefdirektör Reijo Karhinen om motivet till donationen.   

OP Gruppens donation till Helsingfors universitet är vederlagsfri och kommer också med i statens motfinansieringsprogram som avslutas i juni 2017. Helsingfors universitet har beslutat att använda OP Gruppens donation till utveckling av det juridiska utbildningsområdet.

Temadagen Donera idag tackar och uppmuntrar till fler donationer

Kampanjdagen Donera idag måndagen 24.4.2017 ordnas för att tacka universitetets donatorer, diskutera donationernas genomslagskraft, uppmana till fler donationer och fira stipendiaterna. På universitetets olika campus är ”donationsstånd” öppna på måndag 24.4.2017 kl. 11–14 i Biomedicum, Biocenter 1, Porthania och Physicum.

Ytterligare information:
Helsingfors universitets samhällsrelationer, chefen för samhällsrelationer Pia Dolivo,
tfn 050 5951209 eller lahjoittajasuhteet@helsinki.fi.