Unika spår av sibirisk varg i den finska spetshunden

Nästan alla europeiska hundars släktlinjer försvann för omkring 4 000 år sedan. Forskare väntar nu spänt på att se om nya arkeologiska fynd stöder idén att den finska spetshunden inte dog ut.

Artikeln har publicerats i tidningen Yliopisto 2/2024.

Den finska spetsen är Finlands nationalhund — och den är en unik ras. På 1890-talet förädlade forstmästaren Hugo Roos rasen genom att samla in hundar från olika håll i Finland. Avsikten var att bevara den ursprungliga finska hunden.

Det verkar som om Roos lyckades, säger Suvi Viranta, docent i paleobiologi. Den finska spetsen skiljer sig genetiskt från alla andra europeiska hundpopulationer.

— Naturligtvis är det ingen som påstår att rasen är ren eller att den undvikit att blandas med andra hundraser. Men rasens arvsmassa är unik. 

Den finska spetsens närmaste släkting, den karelsk-finska lajkan, finns i Ryssland och räknas sedan 2006 höra till samma ras. 

Den finska spetsens förfäder verkar alltså komma österifrån, antagligen ända från Sibirien. Rasen har troligen ärvt unika genetiska egenskaper åtminstone från den förhistoriska Tajmyrvargen.

För omkring 4 000 år sedan försvann nästan alla europeiska hundars släktlinjer och ersattes av nya. Modern forskning antyder att den finska spetsen undantagsvis inte dog ut.

Nu väntar man på information från en utgrävning i Jettböle på Åland, där man hittat ett hundben från stenåldern. Forskarna har extraherat DNA från det delvis brända benet och provet analyseras som bäst. Förhoppningen är att resultatet ska ge information om hundens ursprung och korsning med vargar.

— Om hunden visar sig vara en förfader till den finska spetsen, betyder det att rasens rötter här hos oss går minst 4 000 år tillbaka i tiden.

Forskarna letar också efter rasens förfäder vid den vikingatida fyndplatsen Luistari i Eura, där fynden är omkring tusen år gamla.

 

Tidningen Yliopisto är en vetenskapstidskrift vid Helsingfors universitet som följer journalistreglerna.