Hökarnas häckning tryggas med nya skogsvårdsanvisningar

Antalet hökar som häckar i skogen har minskat under de senaste årtiondena. Nya anvisningar som rovfågelexperter och Finlands skogscentral tillsammans gjort upp hjälper att trygga hökens häckning i ekonomiskogar. Anvisningarna är avsedda för skogsägare och skogsproffs. De har tagits fram som en del av ett rovfågelprojekt som Naturhistoriska centralmuseet Luomus koordinerar och som är en del av METSO-programmet för biologisk mångfald.

Hökarnas häckning tryggas med nya skogsvårdsanvisningar

Antalet hökar som häckar i skogen har minskat under de senaste årtiondena. Nya anvisningar som rovfågelexperter och Finlands skogscentral tillsammans gjort upp hjälper att trygga hökens häckning i ekonomiskogar. Anvisningarna är avsedda för skogsägare och skogsproffs. De har tagits fram som en del av ett rovfågelprojekt som Naturhistoriska centralmuseet Luomus koordinerar och som är en del av METSO-programmet för biologisk mångfald.

Ormvråken, bivråken och duvhöken häckar i grövre skogar. Skogsbruksåtgärder är ofta ogynnsamma för dem då skogen de bygger bon i avverkas och träd med tillväxtstörningar som skulle vara lämpade för att bygga bon i fälls i samband med gallringar. Ny praxis behövs för att de allt mer ovanliga skogsrovfåglarna ska få bättre möjligheter till häckning.

Boplatserna skyddas vid avverkning

Den första skogsvårdsanvisningen syftar till att spara hökfågelns boplats så att häckningen kan fortsätta. Tidigare främjades beaktandet av bon i samband med skogsbruksåtgärder i ett naturvårdsprojekt som leddes av Finlands skogscentrals expert inom naturvård Hannu Lehtoranta i Norra Karelen. Erfarenheterna av det har nu vidareförädlats till generella anvisningar.

– Skogsägaren kan skjuta upp avverkningen i en skog där hökfåglar häckar eller eventuellt först avverka ett annat objekt på samma fastighet. Om avverkningen inte kan undvikas lönar det sig att låta bli att avverka skogen precis runt boträdet, säger projektets koordinator, rovfågelforskare Heidi Björklund vid Luomus, som är en del av Helsingfors universitet.

Skogen på ett område där rovfåglar häckar ska helst skötas utanför häckningsperioden. Den mest känsliga perioden är, beroende på art, mars–augusti.

Mer lämpliga boträd i skogen

Den andra anvisningen handlar om hur det går att få mer träd som är lämpliga för hökfåglar att bygga bon i.

– Det är bra att i samband med gallringar lämna kvar träd med tillväxtstörningar eller extra stadiga grenar. Då finns de till hands när hökfåglar senare letar efter lämpliga platser att häcka, säger Björklund.

Alla åtgärder som tryggar hökfåglarnas häckning är frivilliga för skogsägare och ingen ersättning betalas ut. Lagen förbjuder förstörelse av bon. Erfarenheter visar att skogsägare generellt förhåller sig positivt till att boplatser sparas. En stor rovfågel som häckar i den egna skogen kan vara en orsak till stolthet för skogsägaren.

I en skog som duvhöken väljer att leva i finns det ofta också andra arter som är värda speciell uppmärksamhet. En del småfåglar söker sig till duvhökens revir för att få skydd från rovdjur och ugglor häckar i gamla hökbon. Att beakta hökfåglarna i skogsvården stöder alltså också bredare den biologiska mångfalden i skogen.

Anvisningarna för hur du tryggar häckningen och lämnar lämpliga boträd finns på Luomus och Skogscentralens webbsida på finska.

Bekanta dig också med rovfågelprojektet (på finska) och METSO-programmet för ökad mångfald i skogen.

Mer information:

FD Heidi Björklund

projektplanerare

Naturhistoriska centralmuseet Luomus

Helsingfors universitet

tfn 029 412 8844

heidi.bjorklund(at)helsinki.fi