Fågelfäder drar tyngsta lasset under fostrande Afrikaflyttningar

Hanarna bär huvudansvaret för ungarna när skräntärnorna flyttar från Östersjön till tropiska Afrika. Det kan ett internationellt forskarlag konstatera efter en ny studie där ett antal fågelfamiljer försetts med GPS.

I en unik flyttfågelstudie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications har ett internationellt forskarlag följt ett antal familjer skräntärnor under den långa flytten från Östersjön till tropiska Afrika söder om Sahara. Med hjälp av GPS-sändare har forskarna studerat förhållandet mellan fågelföräldrarna och avkomman under den påfrestande migrationen. Studien visar att det i första hand är fäderna som leder ungarna till övervintringsområdet. Endast i ett fall av elva flyttade en hona tillsammans med en unge.

– Resultaten visar på kulturell inlärning och att unga tärnor i första hand lär sig flyttningsvägen till ett bra område av sin far eller fosterfar. Den flygrutt som de unga tärnorna lär sig kommer de sedan att följa under efterföljande flyttningar, säger Patrik Byholm, universitetslektor vid Helsingfors universitet.

Förlängd föräldraomvårdnad är mycket viktig hos skräntärnorna. Att följa en gammal tärna, och speciellt en far, är en strategi som hjälper unga tärnor att lära sig rutten. Men den luftburna omvårdnaden är också viktig när det kommer till att lära sig bra ställen att fånga fisk på och att undvika rovdjursattacker under den farliga flyttningen.

– Det som förvånade mig mest var att driften att leda är så stark hos hanarna. Ett exempel på detta var en hane som adopterade en ung tärna och lät den följa med under höstflyttningen, säger Patrik Byholm.

Honorna har tidigare på säsongen investerat mycket kraft i äggläggning, ruvning och matning och drar sig därför tillbaka när flyttningen startar. Förmodligen känner de ett behov av att återhämta sig och fylla på sina energireserver.

– Skräntärnehonorna lever ett hårt liv. Det är verkligen ingen dans på rosor att föda upp ungar, vaka över dem och mata under flera veckors tid. Det kanske inte är så konstigt att de behöver lite lugn och ro i samband med flyttningen till Afrika, säger Patrik Byholm.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications:

Byholm, P., Beal, M., Isaksson, N., Lötberg, U. & Åkesson, S. 2022: Paternal transmission of migration knowledge in a long-distance bird migrant. Nature Communications.