Bevingad forskning

Fjärilarna lärde Ilkka Hanski om djur- och växtpopulationers överlevnadsvillkor.

Sommaren 1964 inträffade en händelse som var avgörande för ekologen och akademiprofessorn Ilkka Hanskis liv och karriär. Då var han 11 år gammal och hade fjärilar som hobby. Han fångade en fjäril som man trodde var utdöd i Finland sedan tjugo år tillbaka.

– Föreställ dig hur det kändes när professor Esko Suomalainen vid Helsingfors universitet, som hade forskat i hur den fjärilsarten hade dött ut, vänligen skickade mig en vetenskaplig publikation som han hade skrivit om ämnet, säger Hanski.

– Den var på tyska, ett språk jag inte behärskade, men jag var i varje fall väldigt imponerad.

Idag hör Ilkka Hanski till den absoluta toppen inom forskningen i populationers överlevnadsvillkor. Han är en auktoritet, och hans verk Metapopulation Ecology kom ut på förlaget Oxford University Press och läses nu av studerande världen över. Hans specialitet är populationers överlevnad i fragmenterade livsmiljöer.

Ilkka Hanskis meriter som forskare illustreras av de åtskilliga vetenskapliga hedersbetygelser han fått motta, t.ex. ledamotskapet i Storbritanniens vetenskapsakademi Royal Society och i USA:s National Academy of Sciences. I Sverige tilldelades han Kungliga Vetenskapsakademiens Crafoordpris, även kallat lilla Nobelpriset.

Intresset för fjärilar har inte minskat under decenniernas lopp och är fortfarande ett av hans främsta.

– Ännu alldeles nyligen trodde man att evolutionen sker så långsamt att man inte kan upptäcka den i naturen. I våra undersökningar på Åland som har pågått i 20 år har vi dock kunnat påvisa att beståndsfluktuationerna hos de fjärilar vi undersökt och den gradvisa evolutionen av populationen ömsesidigt påverkar varandra.

Ilkka Hanski är ett av toppnamnen på universitetets nyligen lanserade webbsida Highly Cited som presenterar universitetets mest citerade forskare. Bland de forskningsteman som har sysselsatt de övriga forskarna på Highly Cited kan nämnas hjärnavbildning, engelska som lingua franca, folksjukdomar och folkrätt.