Snyggaste politiker till höger och akademiker till vänster

Inom politiken är högerorienterade politiker generellt snyggare, medan det omvända gäller i den akademiska världen. Högerorienterade politiker belönas starkare för ett attraktiv utseende än vänsterorienterade politiker, argumenterar en ny undersökning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Tidigare forskning av Berggren, Jordahl och Poutvaara (2015) visar utgående från val man undersökt i Australien, Europeiska unionen, Finland och USA att högerorienterade politiker generellt är mer attraktiva än vänsterorienterade politiker. Professor Jan-Erik Lönnqvists studie visar att detta gäller specifikt för politiker – inte att högerorienterade personer överlag är mer attraktiva.

För att undersöka om högerorienterade personer generellt är mer attraktiva, undersökte Lönnqvist om också högerorienterade akademiker är mer attraktiva än vänsterorienterade. Politiker och akademiker är jämförbara ur flera olika aspekter så som ålder, utbildningsnivå, social status och offentlighet.

– Däremot är det inte sannolikt att utseende spelar någon större roll för en akademisk karriär.

Vänsterorienterade akademiker mer attraktiva

Resultaten visar att vänsterorienterade akademiker uppfattas som mer attraktiva än högerorienterade. Däremot är högerorienterade akademiker ofta mer välvårdade. Resultaten tyder på att utseende spelar stor roll i politiken och att det speciellt gagnar snygga politiker på högersidan.

– Det är inte oroväckande att vänsterorienterade akademiker uppfattas som snyggare, däremot är det oroväckande att utseende har så stor betydelse i politiska val, säger Lönnqvist.

Den huvudsakliga orsaken till att högerpolitiker ser bättre ut är antagligen att ett attraktivt yttre har större betydelse för kandidatuppställning och för kandidaternas valframgång inom högerpartierna.

– Mina resultat är samstämmiga med andra undersökningar enligt vilka effekten av ett attraktivt yttre är dubbelt större för högerorienterade politiker än för vänsterorienterade politiker, säger Lönnqvist.

Ett attraktivt utseende har överlag en positiv effekt på en människas framgång och förknippas med goda egenskaper. Attraktiva personer tjänar mer, behandlas bättre, uppnår högre social status och är lyckligare. Utseendets effekt på valresultat minskar dock ju mer välinformerade väljarna är.

– En möjlig orsak till att utseende spelar en större roll för högerväljare kan vara att de är sämre informerade. Tidigare forskning visar också att konservativa väljare har ett konkretare och kanske ett mindre sofistikerat tänkesätt, säger Lönnqvist.

Lönnqvist önskar att väljarna skulle bli mer medvetna om hur mycket utseende undermedvetet påverkar röstningsbeteendet. Kandidattest är bra stöd för röstningsbeslut.

400 akademiker värderades

Undersökningen genomfördes genom att plocka ut de 100 senaste skribenterna ur fyra intellektuella amerikanska tidskrifter, totalt 400 akademiker. Tidskrifterna Claremont Review of Books och First Things identifierades som högerorienterade medan New York Review of Books och Humanist Magazine identifierades som vänsterorienterade. Tidskrifterna anses enligt flera källor höra till de mest framstående och inflytelserika ideologiskt färgade intellektuella tidskrifter.

Utgående från tidskrifterna identifierades hälften av akademikerna som högerorienterade och hälften som vänsterorienterade. För undersökningen sökte man fram bästa möjliga porträttbild av varje akademiker. Forskningsassistenter fick sedan värdera varje akademiker enligt utseende, höger-vänsterskala och värdeskala konservativ-liberal. Mer fysiskt attraktiva akademiker förekom oftare i de vänsterorienterade tidskrifterna.

I undersökningen uppskattades högerorienterade akademiker också ha konservativa värderingar, medan de som uppskattades vara vänsterorienterade ansågs vara liberala.

Undersökningen ”Just because you look good, doesn’t mean you’re right” har publicerats i tidskriften Personality and Individual Differences.

Källa: Berggren, N., Jordahl, H. & Poutvaara, P. (2015). The right look: Conservative politicians look better and voters reward it.

Tilläggsinformation:

Jan-Erik Lönnqvist
Professor i socialpsykologi vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
jan-erik.lonnqvist@helsinki.fi, tfn 0504154567