Demokratin existerar tack vare illusionen om politik: vi måste komma ihåg att alla institutioner kan förändras

Illusionen måste ändå tyglas så den stänger ute fascism och andra odemokratiska föreställningar, säger Mattias Lehtinen, forskare i politisk filosofi.

Artikeln har publicerats i tidningen Yliopisto 6/2023.

Det finns begrepp som EU, Finland och samlingspartiet. För finländare är de självklara.

– Men de bygger alla på illusioner. Det finns ingen politisk verklighet som ligger utom räckhåll för vår fantasi, säger Mattias Lehtinen, forskare i politisk filosofi.

Politik borde betraktas ur det här perspektivet, betonar Lehtinen. Hans doktorsavhandling behandlar illusionen om politik – alltså hur människor bygger upp en politisk verklighet.

Insikten att alla politiska institutioner är fantasiprodukter är egentligen en förutsättning för att demokratin ska överleva, säger Lehtinen. Den grundläggande idén med demokrati är att folket ska kunna åstadkomma förändringar.

Det finns givetvis även gränser för fantasins kraft. I sitt sätt att tänka stöder sig Lehtinen på filosofen Cornelius Castoriadis, som menade att samhället alltid bygger på den naturliga verkligheten.

– Det är uppenbart att illusionen om samhället upphör om vi inte har luft eller vatten.

Lehtinen skiljer mellan starka och svaga produkter av illusionen om politik. De förstnämnda omfattar institutioner som majoriteten av folket har accepterat – till exempel nationalstaterna och riksdagen. De senare inkluderar föreställda fenomen som allmänheten inte förstår sig på eller vill ha.

– I en demokrati måste den starka illusionen om politik vara öppen för svaga illusioner om politik. Annars är det slut på demokratin, konstaterar Lehtinen.

Å andra sidan måste illusionerna också kunna tyglas för att demokratin ska kunna bevaras.

– En demokratisk politisk gemenskap måste skydda sin egen demokratiska karaktär genom att utesluta odemokratiska politiska föreställningar om verkligheten, som t.ex. fascism.

 

Tidningen Yliopisto är en vetenskapstidskrift vid Helsingfors universitet som följer journalistreglerna.