Ekologer vid Helsingfors universitet höll kurs i naturens mångfald för ledare på storföretag

Målet för kursen i biodiversitet för ledare var att inspirera dem att i sina företagsstrategier uppmärksamma naturens mångfald och bekämpa förlusten av den.

Helsingfors universitets forskningscenter för ekologisk förändring (REC) var i oktober medarrangör för en kurs i biodiversitet för 25 finländska företagsledare. I kursen deltog bland andra de verkställande direktörerna för Metso, Fortum och Ilmarinen. Övriga medarrangörer var Parkgatan 4, Climate Leadership Coalition och Miljökunskapsforumet.

– Vårt mål var att sprida information om biodiversitet till företagsledare och inspirera dem att beakta den i företagets strategi. Tanken var att å ena sidan åskådliggöra fundamenten till naturens mångfald och å andra sidan dela med oss av vad den senaste forskningen säger angående förändringarna i biodiversitet och vilka faktorer som påverkar förändringarna, berättar ‌Anna-Liisa Laine,‌ professorn i växters biodiversitet vid Helsingfors universitet.

Laine har utvecklat kursinnehållet tillsammans med ekolog Tomas Roslin som också är spetsforskare i biodiversitet vid Helsingfors universitet. Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen delade med sig ur ett perspektiv av politiskt beslutsfattande och den prisbelönta miljöforskaren och ekologen Gretchen Daily från Stanford University föreläste på distans.

Forskning hjälper att förebygga förlusten av biologisk mångfald

På kursen påmindes företagsledarna såväl om de rådande hotbilderna mot förlusten av biologisk mångfald som om att det enligt försiktiga uppskattningar finns en tillväxtpotential på biljoner dollar i lösningar som tar biodiversiteten i beaktande.

I Finland finns det ett exceptionellt omfattande forskningsmaterial till stöd för verksamhet som främjar naturens mångfald. Exempelvis vid Helsingfors universitet har det sammanställts information om naturen som samlats in i långa tidsserier och som har analyserats för att få en uppfattning om i vilken takt förändringen sker och vad som driver den. Utifrån den här informationen kan åtgärder utformas för att bekämpa förlusten av biologisk mångfald.

Laine hoppas att kursen fick deltagarna att förstå att förlusten av biologisk mångfald har långtgående effekter. Hon påminde även kursdeltagarna om att vi har tillräckligt med forskningskunskap för att förhindra förlusten och att det inte är så svårt att förhindra den som vi ofta tror.

– Det kändes bra att få respons om att den information ledarna fick på kursen hjälper dem att granska sina strategier från ett nytt perspektiv.