”Tro på dig själv" - Alumn som mentor ingjuter självförtroende i studenterna

Helsingfors universitets alumn Tiina Äijänaho arbetar som karriärvägledare samtidigt som hon som frivillig mentor hjälper och stöder studenterna i övergången till arbetslivet. Förutom att dela med sig av sina erfarenheter och tips vill hon lyfta fram den glädje som arbetet ger och den mildhet vi ska visa oss själva.

Att identifiera de egna kompetenserna och styrkorna. Karriärmöjligheter, jobbsökning och företagande. Välbefinnande och ork.

Helsingfors universitets alumn Tiina Äijänaho är redan inne på sitt tredje år som frivillig gruppmentor för studenter vid Helsingfors universitet.

– Jag hoppas att jag kan ge nästa generation tilltro till sig själv och på det att saker och ting har en tendens att ordna sig, säger Äijänaho.

– Mina erfarenheter har varit väldigt positiva.

Gruppmentorskap är en del av alumnernas verksamhet vid Helsingfors universitet. Genom den kan universitetets alumner dela med sig av det kunnande de har förvärvat i arbetslivet till framtida alumner och stödja dem i övergången till arbetslivet.

Tiina Äijänaho, som utexaminerades till politicies magister i social- och kulturantropologi år 2010, arbetar till vardags som karriärvägledare och teamansvarig vid en läroanstalt på andra stadiet. Hon har också erfarenhet av rekrytering och individuellt mentorskap.

Det var främst möjligheten att vägleda i grupp som inspirerade Äijänaho att delta i universitetets alumnverksamhet.

– Jag fascinerades av tanken att vi i liten grupp kan diskutera och dela med oss av olika perspektiv och hjälpa och stötta varandra. På så sätt får hela gruppen samtidigt ta del av de goda idéerna.

Alumner fungerar som en viktig länk mellan studenter och arbetslivet

Under den sex månader långa mentorskapsperioden träffar Äijänaho en grupp på några studenter ungefär en gång i månaden. Tillsammans diskuterar gruppen ämnen som studenterna funderat över angående sina studier och det förestående arbetslivet. Äijänaho erbjuder tips och perspektiv och berättar om sina egna erfarenheter, men trugar inte sina råd på studenterna.

– Visst finns det till exempel bra praxis för att söka jobb, men det går att göra det på många sätt. Jag föredrar att aktivera studenterna så att de själva hitta vägar och möjligheter.

Ofta kan studenterna till exempel betrakta arbetsalternativen efter sin examen i alltför snäva ramar. Det Äijänaho hoppas göra är att öppna deras ögon för fler alternativ.

– Jag ser att alumner är en mycket nyttig och viktig länk mellan studenter och arbetslivet. 

Utöver att lotsa studenterna genom utmaningar i studierna och arbetslivet vill hon förmedla den glädje som arbetet ger och de positiva sidorna av arbetslivet, såsom att lära sig nya saker, kollegerna och nätverken. Mitt i all den press som studenterna upplever är det viktigt att tala om betydelsen av att vara snäll mot sig själv. Äijänahos budskap till studenterna är att man inte alltid behöver, eller kan, ge allt i alla situationer.

– Det finns gånger när det räcker med mindre.

Mentorskap ger så mycket tillbaka

Äijänaho har märkt att det bland mentorerna i universitetets alumnverksamhet finns många ansikten som hon känner igen från tidigare år.

– Det visar att mentorerna också tycker att verksamheten är nyttig för dem.

Själv säger Tiina Äijänaho att hon genom mentorskapet håller sig ajour med vad som händer i studie- och arbetslivet. Gruppmöten ger också utvecklingsidéer för det egna arbetet med att stödja studerande på andra stadiet.

Framgångar hos studenterna ger glädje och energi. Äijänaho har bland annat fått respons från studenterna om att det har varit lättare för dem att fortsätta med egna krafter efter den hjälp och det stöd de fått.

– Att ha kunnat vara till hjälp och gjort något bra, inspirerar och uppmuntrar mig att fortsätta.

Har du studerat eller jobbat vid Helsingfors universitet?

Som medlem i universitetets alumnnätverk får du värdefullt stöd, kunskap och kontakter för ditt arbetsliv. Du kan dela din kompetens med andra och lära dig mer om intressanta ämnen. Eller så kan du till exempel bli mentor åt en examinand.  Här kan du läsa mer om fördelarna med alumnnätverket och gratis bli medlem.