Tillbaka till Porthania – alumner lär ut superpopulära kurser årligen

Vid Helsingfors universitets Juridiska fakultet leds många arbetslivskurser av fakultetens alumner. För studenten innebär det en möjlighet att få en mångsidig inblick i det praktiska arbetslivet.

Den som studerar vid Juridiska fakulteten får omfattande teoretiska kunskaper om juridik under sina studieår. Efter examen borde kunskaperna snabbt börja tillämpas i praktiken.

Då är fakultetens kurser med fokus på arbetslivet till hjälp. På tiotals av fakultetens kurser är det alumner som utexaminerats från fakulteten som svarar för undervisningen.

– Det är väldigt teoretiskt att studera juridik. Vår uppgift är att lära ut juridik, och på många kurser framhävs vetenskap, på samma sätt som i andra akademiska studier. De kurser som leds av alumnerna fungerar som en motvikt till detta. På kurserna gör vi till exempel upp avtal eller övar oss i att göra stämningsansökningar, berättar Susanna Lindroos-Hovinheimo som leder magisterprogrammet vid Juridiska fakulteten.

Som samarbetspartner kan vi ha en enskild alumn eller till exempel en advokatbyrå. Fakulteten deltar i planeringen av kursen, så att innehållet ska motsvara en universitetskurs.

Ett fönster till många slags arbeten

För studenterna ger kurserna en inblick i det mångsidiga arbetslivet, i och med att juristerna som deltar i kurserna har många olika slags arbetsuppgifter på till exempel advokatbyråer, som domare eller som tjänstemän vid ministerierna. Fakultetens linje är att pengar inte byter ägare.

– Jag tror att det kan vara en värdefull rekryteringsmöjlighet för samarbetspartnerna att hålla en kurs. För vissa kan det kännas som en moralisk skyldighet att erbjuda sin egen tid, säger Lindroos-Hovinheimo.

Det ger också en motvikt till det egna arbetet.

– De studenter som deltar i arbetslivskurserna har redan kommit rätt långt i sina studier och ställer smarta frågor. Troligtvis blir det kul att jobba med smarta ungdomar.

En av alumnerna som erbjuder sin tid är juris doktor Pekka Aalto. Aalto, som jobbar vid Europeiska unionens domstol i Luxemburg, har under några års tid lett en kurs i EU-rätt för magisterstuderande. Han genomför kursen i samarbete med fakultetens prodekanus Juha Raitio.

– Juha svarar för den teoretiska sidan, medan jag bidrar med praktiskt kunnande, såsom en presentation av hur EU-domstolens processer fungerar i praktiken eller en analys av hur de finländska domstolarna tillämpar EU-domstolens beslut, berättar Pekka Aalto.

Han har upplevt samarbetet som meningsfullt. Att förbereda undervisningen och att få möta studenterna i praktiken avviker från Aaltos eget arbete som förvaltningstjänsteman.

– Under min egen studietid var kontakten till arbetslivet via universitetet obetydlig. Nu får jag själv möjlighet att stöda studenterna på deras karriärstig. Antingen i den riktningen att EU-rätten börjar intressera, eller så inte, säger Aalto och skrattar.

– Det känns också fint att universitetet försöker nå oss alumner och återskapa kontakten efter universitetstiden. Den årliga kursen har blivit viktig för mig.

Tack till alumnerna!

Advokat Casper Herler kom för fyra år sedan på idén att göra en kurs i juristledarskap till en del av fakultetens magisterstudier. Han upplevde det som en brist att jurister i Finland inte får undervisning i ledarskap. Herlers advokatbyrå ansvarar för planeringen av kursen.

– I genomförandet av kursen deltar årligen en grupp jurister som är verksamma i arbetslivet. Under kursen får studenterna lösa praktiska ledarskapssituationer som förekommer i arbetslivet. Jag är också gästföreläsare i den miljörättsliga undervisningen. Det är uppiggande att varje år få föreläsa om advokatverksamhet i miljöfrågor, säger Herler.

Advokat Oona Fromholdt-Nyman ledde i höstas för första gången en kurs i juridisk informationssökning för studenter. Genom samarbetet kunde hon vidareförmedla information som varit till nytta för henne själv till framtida yngre kolleger.

Det kändes meningsfullt.

– På sätt och vis upplever jag det som en plikt att delta i alumnsamarbetet. Jag vill hjälpa, i och med att jag har möjlighet till det. Att utbyta tankar med studenterna hjälper mig dessutom att granska den juridiska informationssökningen från olika synvinklar. För en jurist är undervisning också ett bra sätt att utveckla sin förmåga att uppträda, berättar Fromholdt-Nyman.

Alumnernas betydelse för den arbetslivsundervisning som fakulteten erbjuder är stor, och uppskattas av både lärare och studenter, berättar prodekanus Juha Raitio.

Intresset för kurserna som leds av alumnerna syns konkret i anmälningsskedet, säger Susanna Lindroos-Hovinheimo.

– Alla kurser är alltid oerhört populära och de blir genast fullbokade. Det är väldigt många som blir utanför.

Har du studerat eller jobbat vid Helsingfors universitet?

Som medlem i universitetets alumnnätverk får du värdefullt stöd, kunskap och kontakter för ditt arbetsliv. Du kan dela din kompetens med andra och lära dig mer om intressanta ämnen. Eller så kan du till exempel bli mentor åt en examinand.  Här kan du läsa mer om fördelarna med alumnnätverket och gratis bli medlem.