Meteorologi är ett vetenskapsområde som är på tv varenda kväll

Den välkända tv-meteorologen Anniina Valtonen vill vidga uppfattningen om hur en expert ska se ut.

Vädret är ett perfekt ämne för småprat, anser många.

Då förbiser man lätt att de egna observationerna och erfarenheterna kring olika väderfenomen är en annan sak än meteorologi, dvs. den vetenskapliga synen på vädret.

Det här är något som meteorolog Anniina Valtonen regelbundet får uppleva i sitt arbete.

Valtonen har studerat meteorologi – läran om atmosfären – vid Helsingfors universitet. Hon arbetar som tv-meteorolog i Rundradions program Ylen Aamu-tv och halv nians nyheter.

”Meteorologi är ett vetenskapsområde som är på tv varenda kväll”, säger Valtonen.

Att berätta om vädret är bara en del av jobbet för en tv-meterorolog. Den andra delen handlar om att förbereda väderleksprognosen och väderkartorna före sändningen.

”Om prognosen till exempel säger att ett lågtryck kommer till Finland och rör sig upp mot Jyväskylä, och att det sedan i verkligheten stannar hundra kilometer längre söderut, är prognosen meteorologiskt sett ganska lyckad, eftersom avvikelsen är liten.”

De som bor i Jyväskylä kan ändå vara av annan åsikt. Det kan emellanåt leda till att Valtonen får skarp respons efter en sändning.

”En väderleksprognos är en prognos, inte ett löfte. Man måste kunna fatta beslut och presentera dem i offentligheten samtidigt som man själv vet att allt är osäkert. Det kräver karaktär.”

Under sina meteorologistudier lärde hon sig däremot uthållighet.

Expertrollen i förändring

När Valtonen var åtta bestämde hon sig för att bli meteorolog. Hon och hennes familj var på väg hemåt med ett nattflyg från en semester på Teneriffa.

Valtonen satt mellan sin mamma och pappa. Ovanför Tyskland bad flygkaptenen passagerarna att titta ut. De var mitt i ett åskväder som var ofarligt för planet, men annars mäktigt.

Även Valtonen var imponerad av det hon såg. Hon frågade sin pappa hur kaptenen hade fått veta om åskvädret.

”Han svarade att meteorologer meddelar om sådant. Jag tyckte det lät coolt och ville bli meteorolog.”

Ännu i gymnasiet var Valtonens föreställningar om meteorologyrket något rosenröda. Hon tänkte såsom många andra: meteorologen på tv är ”bara” en hallåa som smäller upp vädersymboler på en karta.

”Jag insåg förstås att allt grundade sig på vetenskap, men hade inte klart för mig hurdan den här vetenskapen var i detalj.”

I Finland kan man studera meteorologi endast vid Helsingfors universitet. Innan Valtonen hade inlett sina studier trodde hon att man skulle gå igenom konkreta saker på kurserna, som att lära sig känna igen olika moln.

”Nå, det var inte vad vi gjorde om man frånser en av kurserna. Studierna handlade om matematik och fysik, och kurserna var tunga, jobbiga och krävande. Det viktigaste jag lärde mig av mina universitetsstudier var uthållighet. När man modellerar förändringar i atmosfären behövs det bara litet fel i deriveringen för att hela räkneoperationen ska bli felaktig. Att sedan hitta felet kan ta lång tid.”

Samtidigt växte Valtonens respekt för experterna inom det egna området. Hon drömde inte om ett synligt jobb på tv, utan tänkte sig en framtid som jourhavande meteorolog: en sådan som jobbar i kulisserna och som gör prognoser för till exempel piloter.

Ändå gick det så att hon blev en av de kändaste tv-meteorologerna i Finland. I den positionen vill hon bidra till att bredda uppfattningen om bilden av en expert. Under sin karriär har Valtonen till exempel fått motta kritik för sin färggranna klädsel och för sin ”onödiga” gladlynthet.

Sådant vittnar om snäva roller i samhället.

”Enligt stereotypin ska experten vara en medelålders välklädd man eller kvinna. Jag anser att en person som visar sin personlighet inte blir en sämre expert för det.”