Kansler Kaarle Hämeri: Alumnerna gör världen bättre

200 000 experter inom olika samhällsområden har fått sin utbildning vid Helsingfors universitet. Alumnerna är en levande länk mellan universitetet och arbetslivet.

Det känns stärkande att tänka på all den sakkunskap som våra studenter har förmedlat från universitetet till samhällets alla hörn. Effekten i Finland är enorm, men expertisen har även spritt sig runtom i världen. Helsingfors universitet har nu cirka 200 000 alumner.

Alumnnätverket växer hela tiden, och samtidigt ökar vår samhällspåverkan. Var och en som studerat här gör på sitt håll världen lite bättre.

Ordet alumn kommer från det latinska ordet alumnus, som betyder lärjunge, skyddsling eller elev. På svenska används ordet numera oftast om en tidigare student vid ett universitet eller en högskola.

Kontakter och erfarenhet

Finlands regerings sysselsättningsmål är ambitiösa. Trots att en högskoleutbildning är ett trumfkort på arbetsmarknaden, är det också bra för universitetet att utveckla sina kontakter till arbetslivet. Det förbättrar studenternas sysselsättningsmöjligheter efter utexamineringen. 

Alumnerna är en levande länk mellan universitetet och arbetslivet. De deltar i universitetets verksamhet som lärare, och förmedlar sin sakkunskap till exempel som gästföreläsare och mentorer.

Via alumnerna får studenterna viktig information om arbetslivets krav. Med alumnernas hjälp kan studenter skapa direkta kontakter med arbetsplatser på området de studerar och hitta en praktikplats eller ett sommarjobb redan under studietiden. Ett nära förhållande mellan universitetet och alumnerna är berikande både för universitetet och för arbetslivet.

Utbildning även efter examen

I och med digitaliseringen är arbetslivet i en omvälvning vars like vi aldrig tidigare har skådat. Arbetsplatser försvinner och nya skapas inom nya branscher. Det är universitetens uppgift att erbjuda fortsatt utbildning även för dem som redan avlagt examen. Att ta till sig forskningsbaserad undervisning är krävande, så alumner som redan är vana vid det är en uppenbar målgrupp för universitetens fortgående utbildning.

Jag hoppas att universitetet lyckas upprätthålla kontakten med alla sina alumner, att de återkommer antingen för att delta i universitetets verksamhet eller för att utbilda sig vidare och att de alltid fortsätter förmedla sin sakkunskap.