”Jag skulle vilja ge upphov till en skicka-vidare-dominoeffekt”

Roberto D’Abrosca som arbetar som företagscoach anser att det bästa med alumnverksamheten är att få bli en del av en stor grupp experter inom olika områden.

Våren 2021 fick Helsingfors universitets alumn Roberto D’Abrosca ett e-postmeddelande där alumner ombads vara med och sporra studenter under coronatiden. D’Abrosca, som nyligen utbildat sig till företagscoach, blev intresserad och anmälde sig som debattör till en smågrupp vid ett alumnevenemang.

– Som miljö är alumnverksamheten internationell. Jag trivs i en sådan miljö, och jag tänkte att det skulle vara ett bra tillfälle att ge något tillbaka åt min alma mater. Det var en mycket rolig kväll.

D’Abrosca berättade om ikigai-tänkande för studenterna. Ikigai är ett japanskt begrepp som innebär att hitta ett meningsfullt liv.

– Att kunna göra något för andra utan agenda är en del av min egen ikigai. Jag har genomfört studier inom området och har förmågan att hjälpa.

D’Abrosca, som tills dess hade haft en karriär som chef inom företag, fick samtidigt en möjlighet att börja utöva sitt nya yrke i praktiken.

Som alumn får du lära dig tillsammans med människor med olika bakgrund

Roberto D’Abrosca har deltagit i alumnverksamheten också bland annat genom att erbjuda studenter individuell coachning pro bono. Han har också hållit ett webbinarium om coachande ledarskap för chefer inom olika områden vid ett Think & Lead-evenemang vars syfte var att dela erfarenheter och lärdomar om ledarskap bland medlemmarna i alumnnätverket.

Det bästa med alumnverksamheten har enligt D’Abrosca varit just det att få bli del av en stor mångvetenskaplig expertgrupp.

Att dela sin kompetens med andra kan ge upphov till en dominoeffekt, säger han. Någon kan få en ny idé som hen i sin tur kan sprida vidare. På så sätt kan effekterna spridas långt.

D’Abrosca har fått konkret nytta av alumnnätverket också när det gäller uppdatering av den egna kompetensen.

– Ett webbinarium om pitchning var lämpligt precis för mina egna ändamål. Att talaren har studerat vid universitetet och avancerat i arbetslivet var för mig ett tecken på kvalitet. Som vi vet så finns det så mycket innehåll att det är kvaliteten som avgör.

D’Abrosca rekommenderar alumnverksamheten för alla som värdesätter kontinuerligt lärande och samhörighet. Förstås går det alltid att lära sig nytt på egen hand, men i grupp finns en möjlighet till diskussion och till att fördjupa sig i ett ämne.

– Universitetets alumner har en gemensam utgångspunkt, men var och ens resa har fört dem i helt olika riktningar. Du får lära dig nytt tillsammans med olika typer av människor. Det betyder väldigt mycket.

Har du studerat eller jobbat vid Helsingfors universitet?

Som medlem i universitetets alumnnätverk får du värdefullt stöd, kunskap och kontakter för ditt arbetsliv. Du kan dela din kompetens med andra och lära dig mer om intressanta ämnen. Eller så kan du till exempel bli mentor åt en examinand.  Läs mer om fördelarna med alumnnätverket och gratis bli medlem.