Dykmedicinsk forskning gagnar även Försvarsmakten

Richard Lundell, medicinalkaptenlöjtnant vid garnisonen i Sandhamn och alumn från Helsingfors universitet, är den första i Finland som disputerat i dykmedicin. Han intresserar sig för hur människan klarar av kalla, extrema förhållanden.

Hur reagerar en människa som hamnar i en speciell miljö? Vad händer i kroppen?

Richard Lundell, chefsläkare vid garnisonen i Sandhamn, disputerade i dykmedicin 2021 vid Helsingfors universitet som den första i Finland.

Ämnet för doktorsavhandlingen var arktisk dykning och hur man överlever i fientliga förhållanden.

Lundell gick bland annat igenom alla fall av dykarsjuka som behandlats i Finland under de senaste 20 åren och undersökte vilka faktorer som leder till dykarsjuka samt hur den behandlas.

– Det intressanta med dykmedicin är att man måste förstå människans grundläggande fysiologiska funktioner. Hur vattentrycket, ändringar i andningsgasernas partialtryck, kyla och andra omgivande faktorer påverkar människan, säger Lundell.

Passion för dykmedicin

Lundell var intresserad av läkaryrket redan under skoltiden. Kadettskolan var ett annat alternativ. Lundell valde det förstnämnda.

Han utexaminerades som specialistläkare i hälso- och sjukvård från Helsingfors universitet och är dessutom medicine och kirurgie doktor.

Lundell inledde sin karriär vid Försvarsmakten 2016. Han arbetade först vid Obbnäs garnison, där även Centret för dykmedicin ligger. Det var också här som hans passion för dykmedicin väcktes.

År 2019 gick Lundell en dykläkarutbildning vid den brittiska kungliga flottan.

– Utbildningen ger behörighet att arbeta som dykläkare i Förenade kungariket.

I Sanhamn leder Lundell garnisonens hälsostation och patientarbete. Han ansvarar för företagshälsovården för beväringar, kadetter och personalen. Till hans uppgifter hör även planering samt att upprätthålla beredskapen, också med tanke på undantagsförhållanden.

– Försvarsmakten är en beredskapsorganisation. Vi förbereder oss för olika scenarier för att säkra till exempel patienttransporter och vård samt tillgången till tillräcklig utrustning och apparater.

Dykmedicinsk forskning utgör också en betydande del av Lundells arbete.

– Forskning är min passion och en stor del av min identitet som läkare.

Forskning bidrar till att klargöra dykningens möjligheter och gränser

Försvarsmakten har praktisk nytta av dykmedicinsk forskning.

Trupperna måste kunna arbeta under ytan även under svåra förhållanden. En civil dykare kan välja sina dykförhållanden, men det kan inte en stridsdykare, röjdykare eller arbetsdykare.

– Om du arbetar som dykare för en myndighet och har ett uppdrag, måste du dyka även om det är dåligt väder, kallt och så vidare, säger Lundell.

Därför är det viktigt med forskningsbaserad kunskap om till exempel hur man ska skydda sig i kyla eller hur länge en person kan vistas under vatten under vissa förhållanden.

– Jag har bland annat undersökt hur det icke-viljestyrda nervsystemet fungerar i dykning i kallt vatten. Utifrån det har vi gett rekommendationer för dykning i kalla förhållanden.

Yrkesdykning regleras också i lag. Det måste vara möjligt att på ett tillförlitligt sätt bedöma om en person kan dyka. Vilken effekt har till exempel en sjukdom?

Lundell har inte själv dykning som hobby, men vattnet är ett bekant element för honom sedan barndomen.

Han är nämligen finsk mästare i paddling och i femkamp, där simning är en av grenarna.

Under ungdomsåren vann han också FM-guld i fäktning och boxning.

– Det jag gör, gör jag ordentligt. Idrott från ungdomen framåt utvecklade motoriken och annat, och gav förutsättningar för att klara olika grenar, säger Lundell.

– Men visst krävdes det hårt arbete också.