”Alumnverksamheten erbjuder nyutexaminerade hjälp med att planera det egna arbetet och den framtida karriären”

Doktorand Ilse Kaaja har haft nytta av att gå med i alumnnätverket när det gäller reflektioner kring förhoppningar och mål i arbetslivet.

Doktorand Ilse Kaaja gick med i alumnnätverket vid Helsingfors universitet genast när hon utexaminerades år 2020. Hon var intresserad av de utbildningar och möjligheter att nätverka som erbjöds medlemmarna.

– Jag anser att vi inte är färdiga med vår utbildning även om det är slut på skolgången. Om det erbjuds en möjlighet att utvecklas tar jag mycket gärna tillfället i akt, säger Kaaja.

Kaaja befinner sig i början av sin karriär. Alumnverksamheten har erbjudit henne stöd och nytta när det gäller karriärplaneringen. Kaaja har till exempel deltagit i den personliga karriärcoachning som erbjuds alumnerna och i en mångvetenskaplig workshop med fokus på karriärplanering.

– Det hjälpte mig att identifiera vad jag önskar av mitt arbetsliv i framtiden.

Under karriärcoachningen fick Kaaja idéer och verktyg för hur hon skulle kunna tillämpa den kunskap och det målinriktade arbetssätt hon förvärvat som idrottare på landslagsnivå på arbetet med sin doktorsavhandling.

– Inom idrotten blev jag van vid att uppskatta mål och spjälka dem i små delar. Uppföljning av målen var vardag för mig, säger Kaaja.

– Det akademiska arbetet medför däremot mycket friheter och färre strukturer för att sätta upp och nå mål. Mätarna är nödvändigtvis inte lika lineära som inom idrotten.

Alumnverksamhet utvidgar nätverket

Att gå med i alumngemenskapen kändes viktigt för Kaaja också därför att hon avlagt kandidatexamen utomlands. Vid Helsingfors universitet utexaminerades hon från det tvååriga magisterprogrammet i translationell medicin där antalet studenter är lågt.

– Att vara alumn har varit en bra utvidgning av magisterexamen, säger Kaaja.

Kaaja anser att det lönar sig för nyutexaminerade att gå med i alumnnätverket. Genom det blir du en del av en större gemenskap.

– Det som jag tycker är viktigt med alumnverksamheten är möjligheten att skapa nätverk. Jag hoppas att det kommer att satsas på det också i framtiden.

Kaaja, som nyligen utexaminerats, har hittills bara hunnit njuta av de förmåner som alumnverksamheten för med sig, men hon hoppas på ombytta roller i framtiden.

– Jag hoppas förstås att jag i fortsättningen eventuellt kan vara den som ger när det gäller alumnverksamheten.

Har du studerat eller jobbat vid Helsingfors universitet?

Som medlem i universitetets alumnnätverk får du värdefullt stöd, kunskap och kontakter för ditt arbetsliv. Du kan dela din kompetens med andra och lära dig mer om intressanta ämnen. Eller så kan du till exempel bli mentor åt en examinand.  Läs mer om fördelarna med alumnnätverket och gratis bli medlem.