Allt effektivare solceller – alumnen Wei-Min Li söker nya tillämpningar för finländsk ALD-teknik

Under sin studietid förstod Helsingfors universitets alumn Wei-Min Li vikten av hårt arbete och vänlighet. Nya möjligheter yppar sig för den som anstränger sig. Nu förändrar bolaget han grundat världen genom att utveckla produktionen av förnybar energi.

Det kinesiska bolaget Leadmicro grundades 2015 och har på kort tid blivit landets ledande tillverkare av utrustning för atomlagerdeponering, det vill säga ALD, och en betydande aktör inom solcellsindustrin. Med den utrustning som bolaget tillverkar går det att göra allt effektivare solceller.

Historien bakom det kinesiska bolaget är stark kopplad till Finland och Helsingfors universitet. Bolagets grundare Wei-Min Li, 55, har skaffat sin kompetens just vid Helsingfors universitet och ALD-tekniken för den utrustning som bolaget tillverkar är en finsk uppfinning från 1970-talet.

– Jag kom till Finland år 1990 när jag var bara 22 år. Jag ville åka utomlands för att se världen, för att öppna ögonen. Familjebekanta som bott i Finland under en kort tid berättade att landet var trevligt, så jag bestämde mig för att söka studieplats vid Tekniska högskolan och vid Helsingfors universitet. Dörrarna till båda skolorna öppnades, berättar Li.

Vid Tekniska högskolan studerade Li fysikalisk kemi och vid Helsingfors universitet oorganisk kemi. Li tyckte mer om Campus Gumtäkt än Otnäs, eftersom det vänliga mottagande vid Kemiska institutionen gjorde ett intryck på den unga mannen.

Li hade inlett sina studier i Kina, där han studerade silikatteknik. Studierna vid kinesiska och finländska universitet skiljde sig mycket från varandra på 1900-talet. I Helsingfors blev Li förvånad över hur fria studierna var: det gick att välja kurser enligt sina egna intressen, och var och en fick planera sitt eget studieschema.

– Studietiden var även tuff eftersom jag som utlänning skötte mitt eget uppehälle. När jag tänker tillbaka på den tiden förstår jag att den gjorde mig mycket självständig, och jag lärde mig att arbeta hårt. Jag förstod att möjligheter yppar sig om du bara orkar arbeta hårt.

Under studietiden fick Li vänner för livet. Han hittade även kärleken i laboratoriet. År 1992 träffade Li sin nuvarande fru.

– Under studietiden förstod jag vikten av hårt arbete, vänlighet och vänskap. Detta lärde jag mig vid universitetet – av studiekompisarna och personalen.

Det omöjliga blev möjligt

Li blev magister i mitten av 1990-talet, när Finland fortfarande gungades av lågkonjunkturen. Lyckligtvis fick Li en studieplats som forskarstuderande och han började arbeta i professor Markku Leskeläs ALD-laboratorium.

– Min doktorsavhandling handlade om luminiscerande material och jag använde ALD-teknik i mitt arbete. Sedan dess har jag arbetat med ALD i någon form.

Efter att ha disputerat arbetade Li bland annat vid de finländska bolagen Microchemistry och Picosun, som båda är kända utvecklare av ALD-teknologi.

ALD är en tunnfilmsteknik i nanometerskala som har gjort det möjligt att bland annat framställa mikroprosessorer av den typ som finns idag.

Li återvände till Kina i mitten av 2010-talet på grund av affärsmöjligheter. År 2015 grundade han tillsammans med sina affärspartner bolaget Leadmicro, vars syfte ursprungligen var att fokusera på att automatisera framställningen av solenergiteknik. För Li var solenergi en alldeles ny landvinning.

– Jag ville testa om det går att använda ALD-teknik för att tillverka solceller. Andra var mycket skeptiska, eftersom tekniken hade ansetts vara långsamt och dyr. Det borde ju vara snabbt och billigt att tillverka solceller, säger Li och skrattar till.

I laboratoriet verkade ALD dock fungera. De celler som tillverkats med hjälp av tekniken var betydligt effektivare än tidigare.

Efter att ha löst många tekniska problem byggde bolaget en prototyp och startade serietillverkning.

Nu är Leadmicro det ledande företaget inom sin bransch i Kina.

– Jag säger alltid att vårt bolag erbjuder mänskligheten ALD-teknik från Finland. Nu producerar de solceller som tillverkats med hjälp av vår utrustning el till cirka 300 gigawatt, och mängden ökar hela tiden. Det går att säga att vi är med och förändrar världen.

I framtiden vill Li hitta nya tillämpningsmöjligheter för ALD-teknologin. Bara himlen är gränsen för dessa, tror han.

Har du studerat eller jobbat vid Helsingfors universitet?

Som medlem i universitetets alumnnätverk får du värdefullt stöd, kunskap och kontakter för ditt arbetsliv. Du kan dela din kompetens med andra och lära dig mer om intressanta ämnen. Eller så kan du till exempel bli mentor åt en examinand.  Här kan du läsa mer om fördelarna med alumnnätverket och gratis bli medlem.