Nordiska rättskällor

Bibliotek, huvudstadsuniversitet, kostnadsfria databaser

Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet arbetar för ett bredare utbud av kostnadsfria databaser med nordisk rättspraxis.

Forumet anser att kostnadsfri tillgång till dylika rättskällor är en rättssäkerhetsfråga och dessutom en viktig förutsättning för nordisk rättslig integration.

Danmark
Finland
Norge
Sverige