/

Vetenskapsgren

Bläddra bland databaserna

Bläddra bland databaserna ämnesvis. Välj en lämplig databas och fortsätt sökningen.

E-resursanvisningar

ResearchGuides är ämnesguider för olika forskningområden. I dessa hittar du bibliotekets centrala informationskällor, ämnesbibliotekarierna och hjälpguider. Ämnesguider finns inte ännu för alla forskningsområden. 

Anvisningar för hur du söker och bläddrar i e-tidningar och e-böcker och hur du söker e-artiklar hittar du i sökanvisningarna.

Anvisningar för hur du använder e-resurser utanför Helsingfors universitets nät hittar du på sidan om fjärranvändning.

E-resurserna har olika användarvillkor:

 Information om nya elektroniska informationskällor och deras testanvändning finns i bibliotekets nyhetsblogg.