Ett forum för diskussion om aktuella nordiska civil- och handelsrättsliga frågor på svenska i Helsingfors.