Ledningsgruppen

Ordförande

Professor i civil- och handelsrätt doktor juris Ellen Eftestöl-Wilhelmsson, Helsingfors och Oslo universitet (Ellen Eftestöl-Wilhelmsson: TUHAT-forskningsdatabasen)

Ellen Eftestøl-Wilhelmsson
Juridiska fakulteten
PB 4
00014 Helsingfors universitet
E-mail: ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi

Medlemmar

Professor i handelsrätt, juris doktor Petra Sund-Norrgård, Svenska Handelshögskolan och Helsingfors universitet (Petra Sund-Norrgård: Hanken och Tuhat-forskningsdatabasen)

Advokat, juris doktor Nina Wilkman

Ordförande för Juristklubben Codex r.f. Joonas Tolonen, jur. stud.