Nordiskt samarbete

Forumet för civil- och handelsrätt samarbetar med andra civil- och handelsrättsliga miljöer i Norden.

Stockholms universitet: Professor Christina Ramberg