Samarbetspartner

Forum för civil- och handelsrätt har grundats med stöd från Svenska kulturfonden.

Forumet samarbetar med professorn i nordisk rätt vid Helsingfors universitet.