Om

Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet är ett forum för främjandet av civil- och handelsrättslig verksamhet på svenska i Helsingfors.

Forumets främsta uppgift är att öka kunskapen om nordiska civil- och handelsrättsliga frågor såväl i Finland som i det övriga Norden.

Civil- och handelsrätt är de viktigaste områdena för nordiskt juridiskt samarbete sett från en historisk synvinkel. Samarbete på dessa områden är alltjämt aktuellt eftersom Europeiska unionen inte har lyckats etablera en europeisk civillag och Norden fortfarande är en stor handelspartner för Finland.

Målsättningen med forumet är att säkra svenskan som rättsspråk i Finland jämte att säkra Finlands plats i den nordiska rättskulturen. Dessa målsättningar hänger ihop: Utan stöd av det övrigt nordiska finns det små förutsättningar för ett levande svenskt rättsspråk, och utan ett levande svenskt rättsspråk i Finland finns det små förutsättningar för Finlands plats i den nordiska rättskulturen.

Forumet leds av en akademisk ledningsgrupp. Ordförande är professorn i civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet. Övriga medlemmar är studieordföranden från juristklubben Codex och en representant från Finlands juristförbund.

Sedan hösten 2019 deltar även ett stort antal juridikstuderande i forumets evenemang. I kursen ON-111, grunderna till det juridiska tänkandet samt det akademiska skrivandet, ingick deltagande i forumet i kursens prestationskrav. Från forumets sida är man också väldigt nöjd över att ett stort antal finskspråkiga studeranden i egenskap av tvex-studeranden (personer som avlägger tvåspråkig rättsnotarieexamen vid Helsingfors Universitet, dvs. på finska och svenska) har deltagit i verksamheten som publik och frågeställare. På så sätt gynnar forumet för civil- och handelsrätt även en spridning av svenskspråkig och nordisk rätt till finskspråkiga.

Kontaktpersoner för vidare information:

Ellen Eftestöl (ordförande), ellen.eftestol@helsinki.fi