Alumner

Medicinska fakultetens alumner är alla nuvarande och före detta studerande och anställda. Vårt mål är att skapa en omfattande gemenskap bestående av alumner i olika åldrar. Att vara alumn innebär samhörighet, kollegialitet och stolthet över sitt eget lärosäte. Som alumn är du med och skapar Helsingfors universitets och Medicinska fakultetens framgångshistoria.
Gå med i alumngemenskapen

Dra nytta av alumnverksamheten! Håll dig à jour med hjälp av vetenskapsnyheter, nätverka på alumnevenemangen och fördjupa dina kunskaper genom fortbildning. Alla alumner vid Helsingfors universitet kan utnyttja universitetets Alumnservice, som har presenterats på denna webbplats. Välj det sätt att delta som passar dig. Tillsammans är vi det största expertnätverket i Finland. Vi är redan över 53 000.

Alumnverksamhet vid Medicinska fakulteten

Varje år på hösten det är tiden att nominera din kandidat som Årets Alumn för medicinska fakulteten.

Årets Alumn 2024 vid fakulteten är forskningsprofessor Anu Castaneda.

Läs intervju av Castaneda online.

 • Anu Castaneda 2024
 • Leena Niemistö 2023
 • Juha Tuominen 2022
 • Jouko Lönnqvist 2020
 • Marjukka Mäkelä 2019
 • Anu Kantele 2018
 • Päivi Hietanen 2017
 • Anu Wartiovaara 2016
 • Jukka Meurman 2015
 • Tari Haahtela 2014
 • Sirpa Asko-Seljavaara 2013
 • Heikki Peltola 2012
 • Krister Höckerstedt 2011

 

 • Arkiater Risto Pelkonen har utsetts till hedersalumn 29.10.2011

Vi firade fakultetens årsdag men alumner och partner i Mejlans kampus 31.1.2024. Vid det avslappnade evenemanget på förmiddagen hörde vi om universitetets innovationsverksamhet, och aktuell och innovativ forskning. Eftermiddagens tillställning öppnade hållbarhetens och ansvarstagandets roll i fakultetens vardag och i byggandet av verkningsfull forskning.

Nästa gång firar vi fakultetens årsdag i Mejlans på onsdagen 29.1.2025.

HiLIFE Life Science Seminars

De exceptionella omständigheterna inverkade också på upplägget för campusets vetenskapsseminarier. Biomedicum Helsinki och Viikki Monday Seminars inledde ett samarbete och ordnas nu som HiLIFE-webbinarier. HiLIFE-webbinarierna under läsåret 2020–2021 fortsätter traditionen med att bjuda in unika och framstående internationella forskare från life science-området för att åhörarna ska kunna ta del av deras arbete.

Se webbsidan HiLIFE för mer information om seminarierna och webbinarierna.

Föreläsningsserien Studia Medicina

Medicinska fakulteten, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och stiftelsen Biomedicum Helsinki ordnar föreläsningsserien Studia Medicina som är öppen för alla intresserade. Föreläsningar med olika teman ordnas under höst- och vårterminen med ungefär två månaders mellanrum. Mer information om föreläsningarna finns på arrangörernas webbplatser och i tidningsannonser. Mer information om Studia Medicina på webben (på finska).