Alumner

Medicinska fakultetens alumner är alla nuvarande och före detta studerande och anställda. Vårt mål är att skapa en omfattande gemenskap bestående av alumner i olika åldrar. Att vara alumn innebär samhörighet, kollegialitet och stolthet över sitt eget lärosäte. Som alumn är du med och skapar Helsingfors universitets och Medicinska fakultetens framgångshistoria.

Du kan bekanta dig med Helsingfors universitets mångsidiga alumnverksamhet på universitetets webbplats för alumner.

Årets alumn 2020 vid Medicinska fakulteten är professor emeritus Jouko Lönnqvist. Läs mer

Nu har vi som porträttet i blickpunkten i Mejlans statyn av Matti Äyräpää. Läs mer

Årsdagen firades i Mejlans den 29 januari 2020.

Årsdagen av medicinska fakulteten firades den 29 januari i Mejlans. Dagen samlade ihop anställda, studenter, alumni och partner.

Dekan Risto Renkonen berättade till publiken om året 2020 i fakulteten. Fakulteten firades också professorer som pensionerade sig i 2019.

Flera nya professorer och unga forskare gav insikt om deras bransch.

Höjdpunkten av årsdagen var publicering av Årets Alumn 2020 vid medicinska fakulteten.

Foto gallerien finnas här

Läs mer om Årets alumn 2019 vid Medicinska fakulteten, professor emerita Marjukkä Mäkelä.

Registrera dig avgiftsfritt i alumnregistret. Du kan också bli medlem i Alumnföreningen och bidra till universitetets framgångssaga.

Dra nytta av alumnverksamheten! Håll dig à jour med hjälp av vetenskapsnyheter, nätverka på alumnevenemangen och fördjupa dina kunskaper genom fortbildning. Alla alumner vid Helsingfors universitet kan utnyttja universitetets Alumnservice, som har presenterats på denna webbplats. Välj det sätt att delta som passar dig. Tillsammans är vi det största expertnätverket i Finland. Vi är redan över 27 000.

Prodekanus med ansvar för samhällssamverkan och medelsanskaffning

Kari Reijula
kari.reijula@helsinki.fi
tfn +358 2941 40626

Kontaktchef för alumn- och intressetrelationer

Tiina Naskali
tiina.naskali@helsinki.fi
tfn +358 2941 24930

Women in Life Science Symposium 28.5.2019

Nine scientists from the University of Helsinki will give short talks of their research and a final discussion about women in science will close the event. It will be held in English and it is open to everyone.

Please, find more information in the program attached or in Facebook.

 You can register by following this link, no later than 21.5.19 (for catering purposes): https://www.eventbrite.com/e/women-in-life-science-symposium-tickets-60118358629

Join us at the Think Corner the 28.5.19 from 14-16 and learn what we do! 

Organizer's blog

 

AMCH-förmiddagar
AMCH-förmiddagar koncentrerar sig på interessante medicinskateman. Den sista AMCH förmiddagen i våren ordnades  i Biomedicum 1 den 10 Maj 2019. Vi pratade om framtiden av biobanker. Vi hade Kimmo Pitkänen från Helsingfors Biobank och Marco Hautalahti från FINBB som gäster.

Föreläsningsserien Studia Medicina
Medicinska fakulteten arrangerar tillsammans med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Biomedicum Helsinki-stiftelsen föreläsningsserien Studia Medicina, som är öppen för alla intresserade. Föreläsningar som koncentrerar sig på olika teman arrangeras med cirka två månaders mellanrum under höst- och vårterminen. På arrangörernas webbsidor och via en tidningsannons informeras om föreläsningarna. Ytterligare information om Studia Medicina: kirsi.varmo@hus.fi