Alumner
Medicinska fakultetens alumner är alla nuvarande och före detta studerande och anställda. Vårt mål är att skapa en omfattande gemenskap bestående av alumner i olika åldrar. Att vara alumn innebär samhörighet, kollegialitet och stolthet över sitt eget lärosäte. Som alumn är du med och skapar Helsingfors universitets och Medicinska fakultetens framgångshistoria.
Gå med i alumngemenskapen

Dra nytta av alumnverksamheten! Håll dig à jour med hjälp av vetenskapsnyheter, nätverka på alumnevenemangen och fördjupa dina kunskaper genom fortbildning. Alla alumner vid Helsingfors universitet kan utnyttja universitetets Alumnservice, som har presenterats på denna webbplats. Välj det sätt att delta som passar dig. Tillsammans är vi det största expertnätverket i Finland. Vi är redan över 38 000.

Alumnverksamhet vid Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten bjuder in fakultetens aktörer, alumner och andra intressenter, samt samhällsaktörer inom social- och hälsovården, till ett forum kring ett ämne som är aktuellt. Diskussionsforumet Hälsa, ekonomi och framtid tar upp den samhälleliga betydelsen av kompetens inom hälsoekonomi, samt hur man i samarbete skulle kunna stärka kompetensen inom området. Forumet ordnas i Haartman-institutets föreläsningssal 1 kl. 16–18. 

Obs! Informationen är densamma som för det planerade forumet våren 2020.

Biomedicum Helsinki Seminars

De exceptionella omständigheterna inverkade också på upplägget för campusets vetenskapsseminarier. Biomedicum Helsinki och Viikki Monday Seminars inledde ett samarbete och ordnas nu som HiLIFE-webbinarier. HiLIFE-webbinarierna under läsåret 2020–2021 fortsätter traditionen med att bjuda in unika och framstående internationella forskare från life science-området för att åhörarna ska kunna ta del av deras arbete.

Se webbsidan Biomedicum Helsinki Seminars för mer information om seminarierna och webbinarierna.

Föreläsningsserien Studia Medicina

Medicinska fakulteten, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och stiftelsen Biomedicum Helsinki ordnar föreläsningsserien Studia Medicina som är öppen för alla intresserade. Föreläsningar med olika teman ordnas under höst- och vårterminen med ungefär två månaders mellanrum. Mer information om föreläsningarna finns på arrangörernas webbplatser och i tidningsannonser. Mer information om Studia Medicina på webben.

 

 • Jouko Lönnqvist 2020
 • Marjukka Mäkelä 2019
 • Anu Kantele 2018
 • Päivi Hietanen 2017
 • Anu Wartiovaara 2016
 • Jukka Meurman 2015
 • Tari Haahtela 2014
 • Sirpa Asko-Seljavaara 2013
 • Heikki Peltola 2012
 • Krister Höckerstedt 2011

 

 • Arkiater Risto Pelkonen har utsetts till hedersalumn 29.10.2011