Stöd för samhällssamverkan

Samhällelig diskussion och samhällssamverkan är en naturlig del av verksamheten vid Medicinska fakulteten. Fakulteten har olika samarbetsformer för att stödja dessa.

Ett arbetsutskott för samhällssamverkan och samhällelig kommunikation tillsattes våren 2018 av fakultetens dekanus. Arbetsutskottet ska främja och utveckla samhällssamverkan och samarbetet med intressentgrupper, i samråd med fakultetsledningen och enligt fakultetens genomförandeplan. Utskottet stöder även fakultetens kommunikation i fråga om strategisk planering och utförande.

Följande personer medverkar i arbetsutskottet:

Ordförande

 • Kari Reijula, prodekanus med ansvar för samhällssamverkan, medelsanskaffning och tvåspråkighetsfrågor, professor

Koordinator

 • Liina Nelimarkka, kommunikationschef

Medlemmar

 • Anu Kantele, professor
 • Anu-Katriina Pesonen, professor
 • Janne Backman, professor
 • Kirsi Pietiläinen, professor
 • Maria Hollmén, klinisk lärare
 • Otto Helve, forskningsledare
 • Satu Saalasti, universitetslektor
 • Terhi Karaharju-Suvanto, universitetslektor
 • studentmedlem: Matias Posa (LKS)
 • studentmedlem: Emma Hakonen (Kompleksi)