Årets alumn 2024 vid Medicinska fakulteten är Anu Castaneda

Årets alumn 2024 vid Medicinska fakulteten är Anu Castaneda, forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd. Utmärkelsen offentliggjordes på fakultetens årsdag den 31 januari 2024.

Medicinska fakulteten har utdelat utmärkelsen Årets alumn sedan 2011. Förslagen till pristagare kunde vara en alumn vid Helsingfors universitet som gjort ett betydande samhälleligt arbete och på så sätt utvecklat samhällssamverkan inom Medicinska fakultetens specialiteter.

Årets alumn 2024 är forskningsprofessor Anu Castaneda. Det var studierna i psykologi som förde Castaneda till Helsingfors universitet år 2001. Efter grundexamen fortsatte hon med doktors- och licentiatexamen, och hon utbildade sig också till psykoterapeut. Hon har alltid upplevt stark samhörighet med Helsingfors universitet, men efter den här utmärkelsen förväntar hon sig att den känslan ska fördjupas ytterligare.

- Jag är väldigt tacksam och rörd! Jag uppskattar och värdesätter Helsingfors universitet och Medicinska fakulteten väldigt mycket. Jag kommer ihåg Årets alumner från tidigare år som jag uppskattar mycket, till exempel min före detta chef Jouko Lönnqvist. Jag tänkte: "Vad konstigt, är jag nu en av dem?", berättar Castaneda.

Castaneda betonar att hon är stolt över att få representera ämnet psykologi som alumn. Hon värdesätter särskilt det multiprofessionella tänkandet vid Medicinska fakulteten. Hon upplever att just den här fakulteten är en naturlig miljö för ämnet psykologi och hoppas att den ger en god grogrund för utvecklingen av roller inom olika yrkesgrupper som stöder varandra och för ömsesidig uppskattning.

EN SAMHÄLLSPÅVERKARE SOM INSPIRERAS AV ARBETSGEMENSGAPEN OCH AV ATT FÅ SE RESULTATEN AV SITT ARBETE

Castaneda har gjort en 20 år lång karriär vid Institutet för hälsa och välfärd, och arbetar för tillfället som forskningsprofessor och teamchef för institutets team Invandring och kulturell mångfald. Dessutom arbetar hon i flera grupper som är underställda olika ministerier och som behandlar i synnerhet frågor om integrering och rasism. Castanedas arbete har belyst personer med utländsk bakgrunds och andra etniska minoriteters erfarenheter i Finland på ett djupgående sätt och gett viktiga synpunkter i samhällsdebatter och i processer där policyer utvecklas.

Upplevelsen av det egna arbetets effekter inspirerar Castaneda. Insikten att även om hon som individ bara är en droppe i ett stort hav, har hon kunnat påverka till exempel hur olika system, tjänster och strukturer i samhället utvecklas. Valet till Årets alumn motiverades med Castanedas exceptionella engagemang i samhällspåverkan. Hennes arbete har även sett med en utomståendes ögon på ett betydande sätt främjat i synnerhet förståelsen av kulturell mångfald, diskriminering, mental hälsa och integrering i Finland.

- Det känns som att jag verkligen fått vara med om att göra världen till en bättre plats. Att få bära en sådan känsla av betydelsefullhet är väldigt värdefullt och inspirerande, betonar Castaneda.

Förutom ett betydelsefullt arbete är en inspirerande arbetsgemenskap också en viktig faktor för Castaneda. Det, att den egna organisationen alltid har stöttat, uppmuntrat och trott på henne och hennes arbete, har skapat en god grund och möjlighet att bli entusiastisk över arbetet.

VÄLMÅENDE INDIVIDER SKAPAR ETT VÄLMÅENDE SAMHÄLLE

Alumnnätverket kan i bästa fall vara ett viktigt stödnätverk både för studenter och för framtida aktörer som håller på att inleda sin karriär. De som kommit längre i karriären inspirerar med sina exempel, men skapar samtidigt också förväntningar. Castaneda vill uppmuntra till att våga tänka stort och aktivt arbeta för de förändringar du vill se i världen. Men detta får inte ske på bekostnad av ditt eget välbefinnande.

- Det krävs mycket av studenterna. Det kan verka som att världen omkring en betonar goda prestationer och framgång till exempel på bekostnad av ditt eget välbefinnande. Det är inte ett hållbart sätt att leva, och ingen vinner på det i slutändan, påminner Castaneda.

Castaneda betonar att även om det är vår uppgift att förändra mycket i världen, måste detta arbete göras på ett sätt som är hållbart för en själv. Vardagen ska förutom arbete och förändring också innehålla mycket glädje, njutning, samvaro med människor som är viktiga för en och stunder av återhämtning. Genom att lyssna till sina egna resurser har Castaneda själv lyckats kombinera sin vetenskapliga expertis och erfarenhet med ett bredare påverkansarbete i samhället.

Kom med i Finlands mest omtalade expertgemenskap

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderande och anställda är alumner vid universitetet. Vi är redan över 50 000 personer.

Gå med i Helsingfors universitetets egen alumngemenskap, Helsinki Alumni

Som medlem i universitetets alumnnätverk får du värdefullt stöd, kunskap och kontakter för ditt arbetsliv. Du kan dela din kompetens med andra och lära dig mer om intressanta ämnen. Eller så kan du till exempel bli mentor åt en examinand.  Här kan du läsa mer om fördelarna med alumnnätverket och gratis bli medlem. 

Läs mer om alumnförmåner och aktiviteter!