Donera till medicin

En av Europas bästa och äldsta medicinska fakulteter finns i Helsingfors. Fakulteten hör också till de 100 främsta i världen. Med hjälp av den medicinska forskningen och undervisningen på Campus Mejlans och den vård som grundar sig på dem kan man upptäcka nya lösningar på globala frågor som gäller hälsa och välbefinnande.

Vi vill till exempel lösa mysteriet med cancer, öka förståelsen för hjärnan och dess hälsa, förstå de många dimensionerna av människans ämnesomsättning och bota inflammatoriska sjukdomar (också till exempel coronaviruspandemin undersöks). Från fakulteten utexamineras förutom läkare och tandläkare också legitimerade psykologer och talterapeuter, och vi utbildar också psykoterapeuter. 

Vi vill ytterligare stärka våra forskningsområden, skapa nya initiativ och utveckla och tillämpa vård som baserar sig på forskning. Med donationsmedel kan vi rekrytera de främsta experterna inom olika områden, utveckla lärmiljöer och kompetensen hos unga experter samt stödja forskningen och de främsta nya experterna inom olika ämnesområden.  

En betydande del av professorerna vid fakulteten arbetar helt eller delvis med stöd av donationer och vi kan bevilja tiotusentals stipendier till forskare och studenter per år. Lösningar på stora gemensamma frågor hittas genom effektivt samarbete. 

Så här donerar du 

Ge en gåva online

Du kan också donera genom att betala donationen till universitetets fonders konto. 

Kontonummer: Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH 

Mottagare: Helsingfors universitets fonder 

Som meddelande: Fondens namn eller donationens ändamål, donatorns namn och kontaktuppgifter. 

För donationer på 850 euro och större donationer ber vi dig även fylla i ett gåvobrev. 

Läs mer om att donera

 

Donationerna har en avgörande betydelse för fakultetens verksamhet
Bekanta dig med professorernas betydande arbete

Donation av professor är en investering i pionjärskap inom ett viktigt forskningsområde eller i uppkomsten av ett nytt forskningsområde. Tack vare donatorerna och samarbetspartnerna! 

Se alla donationsprofessorer i medicinska fakulteten