Toppforskning

Det är långt tack vare den naturvetenskapliga toppforskningen som Helsingfors universitet har haft framgångar bland världens universitet. Forskningsgrupperna vid fakulteten har varit framgångsrika i ansökningen av kompletterande finansiering.

Forskningsgrupperna vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har varit framgångsrika i ansökningen av kompletterande finansiering, så som akademiprofessor- och spetsforskningsenhetsfinansiering från Finlands Akademi samt ERC-finansiering från Europeiska unionen. Inom dessa forskningsfinansieringsformer är tävlingen hårdast och nivån på forskningen högst. Den starkt ökande kompletterande finansieringen har ökat på bredden och djupet hos naturvetenskaplig forskning vid Helsingfors universitet.

Avdelningarna vid fakulteten är med i två toppforskningsenheter utnämnda av Finlands Akademi. Tre akademiprofessorer utnämnda av Finlands Akademi verkar vid fakulteten. För tillfället erhåller tolv av forskarna vid fakultetens avdelningar finansiering från ERC.

Flaggskepp

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är starkt engagerad i fyra av Finlands Akademis flaggskeppsprojekt: Atmosfär- och klimatkompetenscentret ACCC och Centret för artificiell intelligens FCAI (på engelska) samt flaggskeppet för matematisk modellering, observation och avbildning samt det finska kvantflaggskeppet, som kommer att lanseras hösten 2023. Flaggskeppen kombinerar på många sätt vetenskaplig spetskompetens med näringslivssamarbete och samarbete med det övriga samhället. För mer information om flaggskeppen, besök universitetets webbplats för strategisk forskning.

Toppforskarna vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Styrelsen för Finlands Akademi utnämner akademiprofessorerna. Anställningen som akademiprofessor är avsedd för toppforskare för forskning på heltid samt därtill hörande uppgifter under en viss begränsad tid. En akademiprofessor arbetar enligt sin egen forskningsplan, leder sin forskargrupp och ger handledning till unga forskare. Akademiprofessuren är den högsta utnämningen vid Finlands Akademi.

För tillfället finansierar Finlands Akademi 25 akademiprofessorer, varav cirka hälften jobbar vid Helsingfors universitet. Av dessa jobbar 3 vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten:

Aka­de­mi­pro­fess­orer­na vid ma­te­ma­tisk-na­tur­ve­ten­skap­li­ga fakulteten

Ti­di­ga­re Aka­de­mi­pro­fes­so­rer

 • Markku Kulmala 1.1.2017 - 31.12.2021
 • Antti Kupiainen 01.08.1999 - 31.07.2004
 • Esko Ukkonen 01.08.1999 - 31.07.2004
 • Markku Kulmala 01.08.2004 - 31.07.2009
 • Antti Kupiainen 01.08.2004 - 31.07.2009
 • Markku Leskelä 01.08.2004 - 31.07.2009
 • Kari Astala 01.08.2006 - 31.07.2011
 • Kari Enqvist 01.01.2010 - 31.12.2014
 • Markku Kulmala 01.01.2011 - 31.12.2015
 • Antti Kupiainen 1.1.2013 - 31.12.2017
 • Matti Lassas 1.1.2014 - 31.12.2018
 • Timo Vesala 1.1.2015 - 31.12.2019

Avdelningarna vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten deltar i flera spetsforskningsenheter som har valts av Finlands Akademi:

Spets­forsk­nings­en­he­ter åren 2022–2029

Spets­forsk­nings­en­he­ter åren 2018–2025

Spetsforskningsenheter åren 2014–2019

 • Spetsforskningsenheten för analys och dynamik
 • Spetsforskningsenheten för atmosfäriska vetenskaper
 • Spetsforskningsenheten för biomembraner: från lipid-protein-interaktioner till biologiska funktioner (koordinator: Medicinska fakulteten)
 • Spetsforskningsenheten för gränser, identiteter och transnationalisering (koordinator: Uleåborgs universitet)

Spetsforskningsenheter åren 2012–2017

 • Spetsforskningsenheten för atomlagerdeponering (ALD)
 • Spetsforskningsenheten för inversionsproblem
 • Spetsforskningsenheten för cancergenetisk forskning (koordinator: Medicinska fakulteten)
 • Spetsforskningsenheten för beräkningsmässig slutledning (koordinator: Aalto-universitetet)

Spetsforskningsenheter åren 2008–2013

 • Spetsforskningsenheten för algoritmisk dataanalys
 • Spetsforskningsenheten för analys och dynamik
 • Spetsforskningsenheten för atmosfärens och klimatförändringens fysik, kemi, biologi och meterologi
 • Spetsforskningsenheten för funktionella material (koordinator Åbo Akademi)

Spetsforskningsenheter åren 2006–2011

 • Spetsforskningsenheten för inversionsproblem
 • Spetsforskningsenheten för komputationell molekylärforskning

Följande forskare vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har erhållit finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC):

Advanced Grant:

 • Professor Kari Rummukainen, HIP: Computational Cosmology and Gravitational Waves (CoCoS), 1.9.2024–31.8.2029.
 • Akademiprofessor Matti Lassas, avdelningen för matematik och statistik: Geometric Methods in Inverse Problems for Partial Differential Equations (PDE-INVERSE, 1.11.2023–31.10.2028)
 • Forskningsdirektör Jouko Väänänen, avdelningen för matematik och statistik: Team semantics and dependence logic, (TEAMDEP, 1.6.2021–31.5.2026)
 • Forskningsdirektör Kari Astala, avdelningen för matematik och statistik: Quasiconformal Methods in Analysis and Applications (QUAMAP, 1.9.2019–31.8.2025)
 • Professor Antti Kupiainen, avdelningen för matematik och statistik: Quantum Fields and Probability (QFPROBA, 1.10.2017 - 31.3.2024)

Consolidator Grant:

 • Biträdande professor Jarno Vanhatalo, Avdelningen för matematik och statistik och Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi (bio- och miljövetenskapliga fakulteten): Predictive Understanding of the effects of Global Change on Ecological Communities and Ecosystem Functions, (BEFPREDICT, 1.5.2024 - 30.4.2029)
 • Akademiforskare Lucile Turc, Avdelningen för fysik: Impact of foreshock transients on near-Earth space (WAVESTORMS, 1.9.2024-31.8.2029)
 • Professor Lauri Oksanen, Avdelningen för matematik och statistik: Lorentzian Calderon problem: visibility and invisibility (LoCal, 1.8.2023-31.7.2028)
 • Professor Tuuli Toivonen, Avdelningen för geovetenskaper och geografi: Greener urban travel for everyone: From measured wellbeing impacts to Big Data analytics (GREENTRAVEL, 1.1.2023 - 31.12.2027)
 • Professor Mikko Voutilainen, HIP: Jet Energy Corrections for High-Luminosity LHC (JEC4HL-LHC, 1.9.2022 - 31.8.2027)
 • Professor Jan Deska, Avdelningen för kemi: Artificial Enzyme Modules as Tools in a Tailor-made Biosynthesis (ABIONYS, 1.11.2020-31.10.2025)
 • Professor Peter Johansson, Avdelningen för fysik: Post-Newtonian modelling of the dynamics of supermassive black holes in galactic-scale hydrodynamical simulations, (KETJU, 1.7.2019 – 30.9.2025)
 • Professor Tuomo Kuusi, Avdelningen för matematik och statistik: Quantitative stochastic homogenization of variational problems, (QSHvar, 1.8.2019 - 31.7.2024)

Starting Grant:

 • Biträdande professor Joonas Nättilä, Avdelningen för fysik: Illuminating neutron stars with radiative plasma physics (ILLUMINATOR, 1.5.2024 - 30.4.2029)
 • Biträdande professor Federico Bianchi, Centret för atmosfärvetenskaper (INAR): Chasing pre-industrial aerosols (CHAPAs, 1.1.2020 – 31.12.2024)
 • Universitetsforskare Enrico Di Minin, Avdelningen för geovetenskaper och geografi: Quantifying the global patterns and trends of the illegal wildlife trade: from artificial intelligence to financial market analysis, (WILDTRADE, 1.6.2019 - 31.5.2024)
 • Akademiforskare Alexandru Tomescu, Avdelningen för datavetenskap: Safe and Complete Algorithms for Bioinformatics (SAFEBIO, 1.3.2020 – 28.2.2025)

Slutförda ERC projekt:

Advanced Grant:

 • Professor Markku Kulmala, Centret för atmosfärvetenskaper (INAR): Atmospheric Gas-to-Particle conversion (ATM-GTP, 1.6.2017 - 31.5.2022)
 • Professor Hanna Vehkamäki, Centret för atmosfärvetenskaper (INAR): Simulating Non-Equilibrium Dynamics of Atmospheric Multicomponent Clusters (DAMOCLES, 1.6.2016 - 31.5.2021)
 • Professor Markku Kulmala, Institutionen för fysik: Atmospheric nucleation: from molecular to global scale (ATMNUCLE, 1.1.2009 - 31.12.2013)
 • Professor Antti Kupiainen, Institutionen för matematik och statistik: Mathematical Physics of Out-of-Equilibrium Systems (MPOES, 1.3.2009 – 28.2.2014)
 • Professor Karri Muinonen, Avdelningen för fysik: Scattering and absorption of electromagnetic waves in particulate media (SAEMPL, 1.4.2013 - 31.3.2018)

Consolidator Grant:

 • Professor Minna Palmroth, Avdelningen för fysik: Plasma Reconnection, Shocks and Turbulence in Solar System Interactions: Modelling and Observations (PRESTISSIMO, 1.6.2016 - 31.5.2022)
 • Biträdande professor Aleksi Vuorinen, Avdelningen för fysik: High-density QCD matter from first principles (DenseMatter, 1.7.2017 - 31.12.2022)
 • Biträdande professor Emilia Kilpua, Avdelningen för fysik: Unravelling The Structure and Evolution of Solar Magnetic Flux Ropes and Their Magnetosheaths (SolMAG, 1.6.2017 - 31.5.2023)

Starting Grant:

 • Biträdande professor Mikko Sipilä, Centret för atmosfärvetenskaper (INAR): Molecular steps of gas-to-particle conversion: From oxidation to precursors, clusters and secondary aerosol particles (GASPARCON, 1.2.2017 - 31.1.2022)
 • Professor Jukka Corander, Institutionen för matematik och statistik: Intelligent Stochastic Computation Methods for Complex Statistical Model Learning (SmartBayes, 1.11.2009 – 31.10.2014)
 • Biträdande professor Mikael Ehn, Centret för atmosfärvetenskaper (INAR): Comprehensive Molecular Characterization of Secondary Organic Aerosol Formation in the Atmosphere (COALA, 1.3.2015 - 29.2.2020)
 • Professor Tuomas Hytönen, Institutionen för matematik och statistik: Analytic-probabilistic methods for borderline singular integrals (AnProb, 1.11.2011 – 31.10.2016)
 • Professor Hanna Vehkamäki, Institutionen för fysik: Role of Molecular Clusters in Atmospheric Particle Formation (MOCAPAF, 1.2.2011 – 31.1.2016)

FiDiPro - Finland Distingushed Professor Programme var ett finansieringsprogram som lanserats av Finlands Akademi och Tekes för att få utländskt toppkunnande till Finland. Målet var att för en viss tid rekrytera utländska forskare eller finländska forskare som permanent arbetar utomlands på professorsnivå till finska universitet och forskningsinstitut.

Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten verkade följande FiDiPro-professorer: