Fysikstudier

Fysiken har fem studieriktningar: fysik, teoretisk fysik, meteorologi, geofysik och astronomi. Utöver dessa kan du studera till fysiklärare. Undervisning för grundexamensstuderande ges även på svenska. Du kan fritt välja huvudämne.

På avdelningen för fysik kan du gå kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper och avlägga kandidatexamen för ämneslärare.

I kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper fördjupar du dig i allt i alla storlekar, från de minsta elementarpartiklarna till hela universum. Följande studieinriktningar ingår i kandiprogrammet: fysik, bred kandidatexamen i fysik, teoretisk fysik, astronomi, meteorologi och svenskspråkig studieinriktning i fysik. Studierna kan leda till en karriär som både fysiker, meteorolog, geofysiker och astronom.

Bachelor’s programme in Science är en mångvetenskaplig, internationell kandidatexamen i naturvetenskaper. Programmet grundar sig på forskning inom fysik, kemi, matematik och statistik, datavetenskap och data science, och ger mångsidiga förutsättningar för magisterstudier inom dessa områden.

Programmet är helt engelskspråkigt.

Magisterprogrammen i fysik är avsedda för studenter som har avlagt kandidatexamen eller som har annan lämplig grundutbildning. I magisterprogrammen avlägger du filosofie magisterexamen och de ger även behörighet för doktorandstudier.

Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper lär dig vilka naturlagar som styr elementarpartiklarna eller reglerar utvecklingen i solsystemet, stjärnorna, galaxerna och hela universum. Programmet fokuserar på den kvantitativa förståelsen av den här fenomenvärlden. Magisterprogrammet utbildar experter inom grundforskning. Du har möjlighet att bli forskare efter din examen, men din kompetens ger dig också utmärkta förutsättningar för flera uppgifter inom den privata sektorn.

Magisterprogrammet i materialforskning grundar sig på fysik, kemi, biologi och medicin, matematik och datavetenskap som alla används i undervisningen. Du kommer bland annat att studera biomaterial, nanomaterial, smarta material, polymerer, kompositer, elektronik, energiproduktion och energilagring samt miljövänliga och hållbara material.

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder ger dig en stark grund för teoretiska metoder, modellering samt matematisk och numerisk analys inom fysik, matematik, kemi och/eller datavetenskap. Utmärkande för utbildningsprogrammet är att du brett kan kombinera studier i ovan nämnda läroämnen. Programmet lämpar sig utmärkt för grundforskning och olika tillämpningar. 

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Du kan också genomföra kurser och skriva avhandlingar på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen.

Magisterprogrammet i atmosfärvetenskaper lär dig att förstå de väsentligaste frågorna kring klimatförändringen, luftkvaliteten och förändringar i vädret. Programmet är också det enda i Finland som utbildar meteorologer.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Du kan också genomföra kurser och skriva avhandlingar på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen.

Magisterprogrammet i data science ger dig djupgående kunskaper om de datavetenskapliga metoderna. Data science är en modern kombination av datavetenskap och statistik som löser problem i samband med analys och användning av olika datamaterial både inom industrin och många vetenskapsområden. Efterfrågan på datavetare växer i och med att insamling och analys av data blir allt vanligare på alla samhällsområden. Du lär dig förstå metodernas principer, så att du kan tillämpa dem och ta fram lösningar på nya datavetenskapliga utmaningar.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Kurserna och examensproven kan också avläggas på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen.

The Nordic Master in Environmental Changes at Higher Latitudes (EnCHiL) is a joint programme offered by leading universities in Nordic countries. High latitude ecosystems and societies are changing at an accelerated rate and there is an increasing need for experts having multidisciplinary training in environmental sciences. EnCHiL programme will present the student with different physical, biological, and social processes operating at high latitudes, and how they interact to shape arctic environments. EnCHiL is a hands-on programme and the curriculum contains a mandatory mobility period in other Nordic university.

Är du intresserad av läraryrket? Kandidat- och magisterprogrammen för ämneslärare i matematik, fysik och kemi är ett utmärkt val för dig som är intresserad av de här ämnena och av att undervisa i dem, och som är intresserad av att arbeta med människor.

Kandidatprogrammet för lärare har tre studieriktningar: matematiklärare, fysiklärare eller kemilärare. Ditt första undervisningsämne är antingen matematik, fysik eller kemi. Det andra undervisningsämnet kan vara något av de här tre ämnena eller något helt annat ämne som undervisas i skolor (t.ex. datavetenskap, biologi eller geografi).

Som ämneslärare kan du arbeta med barn och ungdomar på ett givande sätt. I ditt arbete öppnar du dörrar till nya världar för dina elever och hjälper dem att se hur matematiken, fysiken och kemin finns överallt i vår omgivning och oss själva. Utöver att arbeta vid läroanstalter kan du också arbeta med många olika uppgifter inom ledning, planering och utveckling av utbildning. Studieinriktningarna är tre: lärare i matematik, fysik eller kemi.

Det andra undervisningsämnet kan vara något av de här tre ämnena eller något helt annat ämne som undervisas i skolor (t.ex. datavetenskap, biologi eller geografi).

Doktorandutbildning

Doktorandutbildningen vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten utbildar morgondagens spetsforskare. Därför rekryterar vi de mest begåvade och motiverade doktoranderna. En examen ger kompetens för en internationell forskarkarriär vid de bästa universiteten och för de mest krävande expertuppgifterna i samhället. Doktorandutbildningen grundar sig på forskning som bedrivs av ett flertal ansedda internationella forskningsgrupper vid fakulteten, inklusive flera spetsforskningsenheter vid Finlands Akademi.

Doktorsexamina vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten avläggs i fakultetens doktorandprogram. Campus Gumtäkt har en naturvetenskaplig forskarskola. Dessutom kan doktorsexamen från Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten avläggas i ytterligare åtta doktorandprogram vid andra forskarskolor.

Bekanta dig med studierna vid fakulteten

Hur är det att studera vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten? Och hurdant är studielivet? Läs mer om studier vid vår fakultet och om studenttjänsterna här!