Kemiklassen Gadolin lär ut vardagskemi på nya sätt

Kemiklassen Gadolin, som fyller tio år i år, inspirerar barn och unga till vetenskapsutövande med hjälp av nya lösningar och pedagogiska innovationer samt utbildar även lärare i dem. Kemiklassen Gadolin har också fått erkännande internationellt. 

För tio år sedan föddes något helt nytt på campus Gumtäkt – Finlands första vetenskapsklass, Kemiklassen Gadolin. Efterfrågan har varit stor, eftersom 50 000 besökare redan har deltagit i verksamheten vid Kemiklassen Gadolin under dessa tio år – barn, ungdomar, lärare och andra intresserade. Klassen har haft över 2000 internationella besökare.

Sedermera har sammanlagt 14 olika LUMA-vetenskapsklasser grundats i Finland. Det finns också fem andra vetenskapsklasser vid Helsingfors universitet.

Kemiklassen Gadolin, som nu nått förpubertal ålder, söker efter nya forskningsbaserade metoder för att väcka barnens och ungdomarnas intresse för vetenskap. Förutom de verksamhetsbaserade elevbesöken, forskarmötena och vetenskapsklubbarna och -lägren inbegriper utvecklings- och forskningsprojekten de populära vetenskapsfödelsedasfesterna, där man t.ex. kan bekanta sig med hoppande molekyler eller klara sig ur ett flyktrum med hjälp av kemi. 

− I Kemiklassen Gadolin får barn och unga göra och prova på saker. Målsättningen är att ge dem personliga upplevelser av insikt och glädjen då de lyckas med kemiexperiment, säger direktören för Kemiklassen Gadolin och centret för vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet, Maija Aksela.

Kemiklassen Gadolin söker efter nya forskningsbaserade metoder för att väcka barnens och ungdomarnas intresse för vetenskap.

Mera allmänt har Kemiklassen Gadolin som målsättning att utveckla och forska i kemifostran och lärarutbildning. Studieavhandlingar och vetenskapliga publikationer görs över verksamheten. 

− Det starka sambandet mellan utbildningen av kemilärare och verksamheten i Kemiklassen Gadolin har fått internationellt beröm, och andra länder har tagit modell av det, säger Aksela.

Näringslivet och forskarna med i verksamheten

Under de kommande åren kommer Kemiklassen Gadolin att föra kemin ännu närmare barnens och ungdomarnas vardagsliv via nya lösningar. Teman som kommer in är vardagens kemi, hållbar kemi och utveckling, samt modern teknologi. 

Gadolin utveckalr nya verksamhetsbaserade aktiviteter i samarbete med universitetets forskare och näringslivet. Kemiklassen Gadolin samarbetar med 13 företag. 

− I den aktiverande verksamheten i Kemiklassen betyder detta i praktiken t.ex.nya, gröna och hållbara kemiarbeten, arbete inom medicinsk kemi, kombinering av kemi och konst på olika vis, samt användning av en 3D-printer, säger Aksela.  

Det finns redan gemensamma klubbar och läger för far- och morföräldrar och deras barnbarn.

Inom vetenskapsfostran i kemi engageras också familjer över flera generationer. Det finns redan gemensamma klubbar och läger för far- och morföräldrar och deras barnbarn, men målet är att erbjuda mera av dem.  

− Familjevetenskapsfostran är ett av våra utvecklings- och forskningsmål som har väckt mycket intresse bland annat i Kina, säger hon.

Kemiklassen Gadolin är en del av vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet, som fyller 15 år i år.   

Vad säger barn och unga som besökt Kemiklassen Gadolin?

− Jag lärde mig nya saker, det var kul.
− Det hjälpte mig förstå kemi bättre.
− Jag vet mera om möjligheterna för fortsatta studier i kemi nu.
− Man lärde sig saker som man behöver i gymnasiet.
− Jag fick bekanta mig med det här universitetet och kemistudier.
− Jag lärde mig om vardagliga saker och dreas samband med kemi. 
− Vi fick göra experiment i ett riktigt laboratorium med riktiga instrument.

Kemiklassen Gadolin

Skolgrupper kan göra studiebesök till Kemiklassen Gadolin. Samtidigt har deras lärare möjlighet att bekanta sig med nya undervisningsmetoder och -innovationer i kemi under ledning av de blivande lärarna som övervakar besöken.

Förutom Kemiklassen Gadolin fungerar fyra andra vetenskapsklasser på campus Gumtäkt och en på campus Vik vid Helsingfors universitet. Allt som allt fungerar 14 vetenskapsklasser inom det nationella nätverket LUMA-centrum Finland.